nieuws

Woonfonds vervangt Tram Rente door Trend Rente

Archief

Woonfonds (Achmea) heeft een nieuwe hypotheekrentevorm: de Trend Rente. Deze vervangt de Tram Rente, die sinds 1 december niet meer wordt aangeboden.

Met de Trend Rente kan worden gekozen voor rentevaste perioden van 3, 5, 7, 10 en 15 jaar. Gedurende deze perioden kan de klant jaarlijks de te betalen rente laten aanpassen aan het actuele rentepercentage. Het tarief wordt dan bijgesteld door de oorspronkelijke rente te middelen met de actuele rente voor de betreffende rentevaste periode. De kosten van de aanpassing zijn e 25 per leningdeel.
De rente kan zowel naar beneden als naar boven worden aangepast. Dat laatste is vooral interessant bij een spaarhypotheek. Verder kan er worden overgestapt naar een kortere rentevaste periode; het maakt niet uit of de nieuwe rentevaste periode korter of langer is dan de resterende looptijd van de huidige rentevaste periode.
De nieuwe rente wordt berekend aan de hand van de positieve of negatieve waarde van het rentecontract dat de klant achterlaat. Die waarde wordt via een korting of opslag verdisconteerd in de nieuw gekozen rentevaste periode.
Woonfonds bood met de Tram Rente al een mogelijkheid tot rentemiddeling, maar dat kon maar éénmaal per rentevaste periode. Alleen bestaande klanten kunnen nog voor deze optie kiezen.

Reageer op dit artikel