nieuws

Woon-Zeker-Plan van Univé dekt woonlasten bij echtscheiding

Archief

Univé heeft een betalingsbeschermingsverzekering op de markt gebracht die een dekking biedt voor woonlasten bij echtscheiding en verlies bij gedwongen verkoop deels compenseert.

De basis van het Woon-Zeker-Plan is de verzekering van woonlasten tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Bij minimaal 45% arbeidsongeschiktheid wordt voor een periode van maximaal vijf jaar uitgekeerd. Is de oorzaak een ongeval, dan volgt nog eens een eenmalige uitkering van e 12.000. Bij werkloosheid compenseert de verzekering maximaal vijf jaar als de WW-uitkering minimaal 50% bedraagt van het laatstgenoten inkomen. Het is mogelijk om twee verzekerden op een polis onder te brengen.
De verzekering kan worden uitgebreid met een dekking tegen extra woonlasten bij echtscheiding of ontbinding van een samenlevingsovereenkomst. Aan degene die de woning verlaat, vergoedt het Woon-Zeker-Plan dan gedurende het eerste jaar de huur of hypotheeklast van de nieuwe woning tot maximaal e 500 per maand.
Daarnaast compenseert de polis tot maximaal e 25.000 het verlies dat de verzekerde lijdt, doordat deze zijn huis moet verkopen in verband met een nieuwe baan, echtscheiding of ontbinding van een samenlevingsovereenkomst. Daarbij komt 20% van het waardeverlies voor rekening van de verzekerde.

Reageer op dit artikel