nieuws

Wisseling op de brug van Dutch Insurance Group

Archief

“Ik had er geen zin meer in.” Dat is het korte en wat onverwachte antwoord dat directeur en eigenaar Joep van den Eijkel geeft op de vraag waarom hij de algehele leiding van de Dutch Insurance Group begin dit jaar heeft overgedragen aan mededirectielid Robin Baks.

Van den Eijkel wekt echter niet de indruk tegen zijn zin in het prachtige kantoorpand aan de Luzernestraat in Nieuw Vennep te zitten. “Nee hoor, maar ik merkte dat ik in een fase van mijn ondernemerschap was gekomen waarin ik mezelf niet meer prettig voelde. Er moesten dingen gebeuren waarvan ik weet dat een ander die beter kan dan ik.”
Van den Eijkel ging in 1993 van start met Dutch Insurance Network (DIN). Al eerder had hij twee ketens van tussenpersonen opgezet: CombiNed, gelieerd aan het toenmalige AXA Equity & Law en Financial Consultancy, een maatschappijgebonden adviesgroep van ruim twintig tussenpersonen van Legal & General. Elf jaar later zijn ruim 570 tussenpersonen aangesloten bij DIN en biedt het bedrijf werk aan 55 medewerkers. Het facilitaire bedrijf biedt het aangesloten intermediair ondersteuning op het gebied van opleidingen, marketing en automatisering. Tevens fungeert het als inkoopkanaal van verzekeringsproducten. Bij de verzekeraars die deze producten leveren, de businesspartners van DIN, genieten de deelnemers onder andere een betere provisieregeling.
“Als je in tien jaar een bedrijf als dit opbouwt, draag je dat natuurlijk niet zomaar aan iemand over” zegt Van den Eijkel. Toch heeft de overdracht van de algehele leiding eerder plaats gehad dan eigenlijk de bedoeling was. “Robin Baks werkte bij Zurich, hij was een zakenrelatie van mij. We hebben twee jaar geleden een gentleman’s agreement gesloten waarbij we afspraken dat hij directeur zou worden van DIN, één van de belangrijkste en bekendste onderdeel van de groep. Gedurende een aantal jaren zouden we dan beiden kunnen wennen aan het idee dat ik uiteindelijk het stokje zou overdragen. In 2005 zou die overdacht plaatsvinden. Wat je vaak ziet, is dat naarmate zo’n moment dichterbij komt, de zittende directeur besluit dat hij er nog niet aan toe is en de datum van overdracht gaat uitstellen. Dat is natuurlijk ook voor de opvolger uiterst vervelend. Er kan er maar één kapitein op een schip zijn. Sinds we vorig jaar intensiever met elkaar gingen samenwerken en Robin enkele initiatieven binnen de organisatie nam, merkte ik echter dat het beter is om niet tot 2005 te wachten.”
Om Baks de gelegenheid te geven zich te positioneren in het bedrijf, heeft Joep van den Eijkel eind vorig jaar bewust een aantal maanden afstand genomen. “Ik ben toen nauwelijks op kantoor geweest. Het was voor Robin een beetje droogzwemmen.” Uiteraard blijft Van den Eijkel wel nauw betrokken bij zijn bedrijf. Hij maakt deel uit van de nieuwe Raad van Commissarissen, waarin onder andere ook Theo van Duijvenbode, voormalig commercieel directeur van Stad Rotterdam, zitting heeft genomen.
Van DIN naar DIG
Het DIN is in 2000 omgevormd tot het DIG, de Dutch Insurance Group. Deze groep omvat een aantal onderdelen. Naast het DIN zijn Dutch Insurance Facilities, Dutch Insurance College en Dutch Insurance Technology opgezet. Al deze activiteiten (respectievelijk marketing en communicatie bij Facilities, opleidingen bij College en automatisering bij Technology) maken deel uit van het dienstenpakket dat de DIN-deelnemers ter beschikking staat. “We kregen echter steeds vaker de vraag of we niet één component van het DIN konden leveren”, zegt Robin Baks. “Een verzekeraar was bijvoorbeeld geïnteresseerd in een training die wij aanboden, maar zat natuurlijk niet op de rest van de diensten van het DIN te wachten. Dat is aanleiding voor ons geweest om bepaalde activiteiten via afzonderlijke bedrijfsonderdelen aan te bieden. We wilden wel meeliften op de naamsbekendheid van het DIN, maar omdat het om specifieke activiteiten gaat, hebben we voor een aparte benaming gekozen. Achteraf blijkt overigens, dat we ons die moeite wellicht hadden kunnen besparen, omdat iedereen het toch gewoon als een activiteit van het DIN beschouwt”
Toekomstplannen
Met name voor het opleidings- en trainingsbedrijf van de groep ziet Baks veel mogelijkheden. “De komst van de WFD zal een enorme behoefte aan opleidingen creëren. Er moet niet alleen aantoonbare kennis zijn op het moment dat de wetgeving wordt ingevoerd, die kennis moet ook permanent onderhouden worden. We merkten dat het afgelopen jaar. Telkens als er in de pers berichten doorsijpelen over specifieke eisen die bijvoorbeeld ten aanzien van hypotheekadvies aan het intermediair zouden worden gesteld, zien we een enorme toename in de vraag naar een dergelijke opleiding.”
Na tien jaar staat de teller op 573 aangesloten assurantiekantoren. Hoe groot mag het DIN worden? Van den Eijkel vindt duizend deelnemers een mooi streven. “Maar dat komt, omdat ik ook de eerste klant heb opgeschreven en duizend zo mooi klinkt.” Hij is het wel eens met Baks die liever een intensieve relatie heeft met 350 kantoren als dat meer rendement oplevert. “Wij willen een centrale plek innemen in de verzekeringsmarkt. Wij moeten toegevoegde waarde hebben voor onze deelnemers, het intermediair, maar ook voor de verzekeraar die zaken met ons doet. Ook die moet weten dat wij een stabiel distributiekanaal bieden dat op een verzekeraars efficiënte manier bediend kan worden. We moeten dus kunnen aantonen dat ze via ons kunnen besparen op hun verkoopkosten.”
Voorlopig neemt het aantal kantoren nog steeds toe. Welke eisen stelt DIN aan een kandidaat-deelnemer? Kan worden volstaan met het voldoen aan de gangbare criteria, zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en GIDI-wijzer? “Dat op z’n minst!”, benadrukt Van den Eijkel. “Veel kantoren komen hier op referentie binnen, bijvoorbeeld via een accountmanager van één van onze businesspartners. Uiteraard krijgt een kandidaat-deelnemer ook een bezoek van onze accountmanager. Hoewel de waarneming subjectief is, moet een bedrijf ook een professionele indruk maken. We constateren dat het grootste deel van onze klanten bestaat uit kantoren met tien tot vijftig fte’s.”
Stilzitten?
Zij het meer op de achtergrond, blijft Van den Eijkel nauw betrokken bij het bedrijf. “Hij fungeert als onze ambassadeur”, verklaart Baks. Van een stilzitten is dan ook geen sprake. Van den Eijkel: “Mijn agenda is goed gevuld. Ik heb mijzelf een aantal klanten toegeëigend die ik zelf weer ben gaan bezoeken. Erg leuk om te doen. Daarnaast heb ik twee commissariaten en geef ik lezingen en trainingen. Gisteren heb ik nog een groep getraind, heerlijk! Aan het eind van de dag ben ik nog enthousiaster dan de deelnemers zelf. Ik merk nu dat ik dat écht gemist heb!”
Joep van den Eijkel (voorgrond) geeft het roer over aan Robin Baks.

Reageer op dit artikel