nieuws

Winterthur wil winstgevendheid exclusief beleggingsinkomsten

Archief

Winterthur, onderdeel van Credit Suisse Group, wil haar winstgevendheid vergroten. De raad van bestuur van de Zwitserse verzekeringsgroep gaat daartoe een reorganisatie doorvoeren. De Nederlandse vestiging, die niet behoort tot een van de zes kernlanden, verwacht niet dat er iets in ons land zal veranderen.

In een toelichting op het reorganisatieplan benadrukt topman Oswald Grübel van Credit Suisse Financial Services de veranderde visie op de strategie van het concern. “We staan voor een fundamentele verandering in onze sector. Maatschappijen moeten voortaan los van hun beleggingsinkomsten winstgevend zijn”, aldus Grübel.
De internationale bankverzekeraar gaat haar divisies Insurance (Schade/Aansprakelijkheid) en Life & Pensions samenvoegen onder één management, aangevoerd door de nieuwe voorzitter Leonhard Fischer. In de kernlanden Duitsland, Italië, Spanje en België zullen beide divisies tevens geïntegreerd worden om de efficiency te verhogen. De kostenbesparing vertaalt zich op het hoofdkantoor van Winterthur in Zürich tot het schrappen van 350 arbeidsplaatsen.
Alleen in Zwitserleven en Groot-Brittannië blijven de divisies Schade en Leven gescheiden functioneren vanwege de te grote omvang en ondat het te weinig synergievoordelen zou opleveren. Verder zullen nog eens negenhonderd banen verdwijnen bij het bankbedrijf van Credit Suisse Financial Services; een kostenbesparing van ruim e 200 mln.
Geen verrassing
Verhoging van de arbeidsproductiviteit door grotere efficiency is een must, aldus Winterthur. De komende jaren staan voluit in het teken van verdere kostenreductie en kwaliteitsgroei. Alle bedrijfsonderdelen in Zwitserland en daarbuiten, waaronder de Nederlandse vestiging, hebben de opdracht gekregen additionele initiatieven te ontplooien om de productiviteit te vergroten.
Dubbel werk in ondersteunende diensten moet worden beperkt. Het verzekeringsconcern zegt zich te concentreren op die markten waarin rendabel kan worden geopereerd of waarin binnen afzienbare tijd winstgevend kan worden gewerkt. In markten waarin dat niet mogelijk is zullende vestigingen worden verkocht, aldus het Zwitserse moederbedrijf.
Voor Winterthur Nederland komen de aangekondigde maatregelen niet als een verrassing, laat algemeen directeur Martin de Weijer weten. Directe gevolgen zijn er volgens hem niet, omdat Winterthur Verzekeringen al met een geïntegreerd leven- en schadebedrijf werkt. “Voor zover wij aan de hand van de voorliggende informatie kunnen beoordelen, hebben de voorgenomen wijzigingen geen invloed op onze organisatie”, aldus De Weijer.
Verlies
Credit Suisse leed vorig jaar een nettoresultaat van ruim e -2,2 (+1,1) mld, bij een omzet van e 19 mld, 28% minder dan het jaar ervoor. De kosten van Credit Suisse namen af met 22% tot e 16,0 mld als gevolg van onder meer het schrappen van arbeidsplaatsen en de verkoop van niet-kernactiviteiten.
Credit Suisse Financial Services, waaronder verzekeraar Winterthur, leed een verlies van e 112,2 mln tegen een winst van e 2,4 mld in 2001. Het bedrijfsonderdeel Leven en Pensioenen boekte een resultaat van e -1,0 mld, mede door een e 1,1 mld lagere dotatie uit de beleggingsopbrengsten die met ruim e 2,2 mld terugliepen. Het schadebedrijf leed eveneens verlies: het resultaat beliep e -675 mln als gevolg van een e 1,2 mld lagere dotatie uit de beleggingsopbrengsten die met e 1,5 mld afnamen.

Reageer op dit artikel