nieuws

Winterthur mengt zich in strijd om pensioensparen

Archief

Met de introductie van de PensioenAanvuller heeft Winterthur zich gemengd in de strijd om het pensioensparen, de vrijwillige spaarmodule voor werknemers naast hun bestaande pensioenregeling. Winterthur biedt een winstdelende en een beleggingsvariant.

Met het pensioensparen denken de levensverzekeraars een fiscaal interessante oudedagsvoorziening te hebben gevonden én een alternatief voor de verminderde omzet uit lijfrente- en spaarverzekeringen. “De dalende levenmarkt is een grote leugen”, aldus Norbert Schultz, directeur van Winterthur Leven, tijdens één van de vier productpresentaties voor tussenpersonen. “Er zijn veel omzetkansen; je moet ze alleen zien te vinden.”
Volgens een onderzoek van het Centrum voor Marketing Analyses – in opdracht van Winterthur – onder vijfhonderd werknemers is 60% van hen bereid een financieel offer te brengen voor het op peil houden van de huidige pensioenvoorziening. “Een geweldige kans”, volgens Schultz. Immers, eindloonregelingen worden omgebouwd in minder riante middelloonregelingen en Schultz voorspelt binnen tien jaar de afschaffing van het prepensioen. “Individueel bijsparen voor pensioen wordt een heel grote markt, naast hypotheken en direct ingaande lijfrenten”, zo voorziet hij.
Kritische tussenpersonen in de zaal vrezen echter voor een vroege dood van de fiscale ondersteuning van pensioensparen. “Het gevaar is vermindering of verval van premiebetaling door een inperking van de fiscale bijspaarmogelijkheden. En dan blijken de eerste verzekeringsjaren, zoals we allemaal weten, heel dure jaren. Kortom, moet ik dit mijn klanten wel adviseren? Gaat het pensioensparen straks niet aan het eigen succes ten onder, net als bedrijfssparen?” Schultz moest het antwoord schuldig blijven. Als onderhandelaar namens het Verbond van Verzekeraars kent hij de nukken van de ambtenaren van Financiën. “Ik geloof in een balans tussen het afschaffen van aftrekposten en de opbouw van een pensioenvoorziening”, zei hij diplomatiek.
PensioenAanvuller
Het nieuwe product van Winterthur is louter gericht op het verhogen van het ouderdomspensioen en kent geen dekking van nabestaandenpensioen of voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Acceptatievoorwaarden zijn er daarom niet. Premierestitutie bij vooroverlijden is wel een optie. Winterthur gaat uit van periodieke premiebetaling – minimaal e 25 per maand – en biedt een semi-collectieve korting op de premie. De premie-incasso verloopt via de werkgever, die zelf een premiebijdrage kan leveren.
De kapitaalopbouw kan traditioneel (hard kapitaal plus winstdeling) of via beleggingen in Winterthur-fondsen. In het laatste geval kan een garantie worden ingebouwd door elke maand 5% van de investeringspremie te beleggen in het Lifestyle Garantiefonds. Dit fonds is gekoppeld aan de maatschappijwinstdeling en biedt sinds januari van dit jaar een rendement van 5,25% (was 7,5% tussen 1994 en 2003). Op deze manier wordt over de gehele looptijd gegarandeerd 3% rendement gemaakt op de premie.
Ter ondersteuning van de advisering stelt Winterthur software van VH Benelux ter beschikking aan het intermediair. Van tussenpersonen wordt een bijdrage gevraagd: e 1.000 per jaar. Als er vervolgens tien tot twintig polissen worden gesloten, geeft Winterthur e 250 terug. Vanaf twintig polissen komt daar nog eens e 250 bij. Andere hulpmiddelen zijn onder meer: kant en klare pensioenreglementen, een verkoopstappenplan, brochures en verkoopbrieven.
Voor de beloning kan de tussenpersoon kiezen tussen afsluitprovisie of doorlopende provisie.
Kwartaalcijfers
Winterthur verwacht van de PensioenAanvuller een extra stimulans van de nieuwe productie van premiebetalende verzekeringen. Over de eerste vier maanden van dit jaar is de verzekeraar al zeer goed te spreken. “In het individuele levenbedrijf zijn de periodieke premies met 16% gestegen tot e 5,5 (4,6) mln”, aldus Leven-directeur Norbert Schultz. “En de omzet aan hoge stortingen, exclusief die voor uitgestelde en direct ingaande lijfrenten, is zelfs gestegen van e 1,3 mln tot e 3,2 mln.” De productie is voor 60% toe te schrijven aan de pensioenmarkt en voor 40% aan hypotheken.
In het collectieve levenbedrijf is de groei gematigder: 4%. Het schadebedrijf heeft de premie-inkomsten in de eerste vier maanden met 11% verhoogd, vooral dankzij Auto, Ongevallen en Brand. De run-off van de portefeuille van het voormalige Winterthur International drukt daarbij op de premiegroei. Het komende kwartaal richt Winterthur Schade zich op motoren en (collectieve) ongevallenverzekeringen.
Gerard van Pernis (links) en Jack Borremans van VH Software zijn blij met de samenwerking met Winterthur, vertegenwoordigd door Norbert Schultz (rechts).

Reageer op dit artikel