nieuws

Winstverdubbeling voor DSB Groep

Archief

DSB Groep heeft de nettowinst vorig jaar bijna verdubbeld tot e 62,5 (32,5) mln. De omzet van de groep steeg met 25% tot e 213,5 (170,8) mln. Doordat meer verzekeringen bij externe maatschappijen werden ondergebracht en meer in hypotheken werd bemiddeld, werden de provisie-inkomsten bijna verdrievoudigd.

De winststijging van DSB is vooral te danken aan betere resultaten uit bemiddeling (e 40,8 mln tegen e 6,6 mln in 2001) en het bancaire bedrijf (e 41,6 tegen 16,7 mln in 2001). Het brutopremie-inkomen van de verzekeringsdochters daalde tot e 110,7 (118,0) mln, waarvan e 101,7 (103,2) mln Leven en e 8,9 (14,8) mln Schade. Het schadebedrijf zag de brutowinst van e 4,9 mln uit 2001 vorig jaar veranderen in een verlies van e 7,5 mln. Het levenbedrijf boekte een lichte verbetering van het brutoresultaat: e 22,1 (19,1) mln.
Zowel DSB Leven als DSB Schade is per 1 januari voor e 124,3 mln verkocht aan DSB Beheer. Deze zijn ondergebracht in de nieuw opgerichte DS Verzekeringen Holding. De verkoop leverde de groep een boekwinst van e 68,4 mln op. Verder is het afgelopen jaar de KO-portefeuille (overlijdensrisicoverzekering op consumptief krediet) verkocht aan Reass (SNS Reaal). Inclusief deze eenmalige baten bedraagt de nettowinst e 135,4 mln.
Krediet
De financieringsportefeuille van de groep (voorschotbanken, DSB Bank en DSB Hypotheken inclusief gesecuritiseerde uitzettingen) groeide met 55% tot e 2,1 mld. Na aftrek van voorzieningen en verkochte financieringen resteert een netto uitstaand krediet van e 1,4 (0,6) mld, waarvan e 503 (147) mln aan persoonlijke en hypothecaire leningen en e 901 (468) mln aan doorlopende kredieten. In totaal werd voor e 1,0 (0,7) mld aan kredieten verstrekt. Op de totale markt voor consumptief krediet in ons land (e 16,4 mld) zegt DSB een aandeel te hebben van 17%.
In totaal heeft DSB nu bemiddeld in 501.000 (voornamelijk tweede) hypotheken voor een totaal kredietbedrag van e 82 mld. De provisie-inkomsten werden bijna verdrievoudigd tot e 140,4 (52,7) mln. De provisies uit kredietbemiddeling daalden licht naar e 21,3 (23,5) mln. Doordat verzekeringen in toenemende mate bij externe maatschappijen werden ondergebracht, werden de provisie-inkomsten op dat gebied verviervoudigd: e 104,2 (25,5) mln. Uit hypotheekbemiddeling werd e 14,8 (3,5) mln ontvangen.
Beleggingen
De beleggingen voor eigen rekening leverden een verlies op van e 22,7 mln, terwijl deze in 2001 nog een positief resultaat van e 5,5 mln opbrachten. De totale waarde van de beleggingsportefeuille kelderde tot e 29,4 (168,1) mln, voornamelijk doordat de meeste aandelen, waaronder die van de verzekeringsdochters, werden verkocht. De aandelenportefeuille slonk daardoor van e 92,5 mln eind 2001 tot e 55.000 eind vorig jaar. De beleggingsportefeuille bestaat nu nog voornamelijk uit deposito’s.

Reageer op dit artikel