nieuws

Winststijging bij Agis groep van 84%

Archief

Bij de Agis groep stegen vorig jaar de baten met 6% en de kosten met 5,5%. De winst steeg met 84% naar f 79 mln. Op de (aanvullende) particuliere verzekeringen werd f 1 mln verlies gelden. 11

De Agis Groep, die bestaat uit de zorgverzekeraars Anova, Anoz, ZAO en Cardian (collectiviteiten), had vorig jaar 1,7 miljoen verzekeraar onder wie honderdduizend particuliere verzekerden. De groep had in 2000 een inkomen uit ziekenfonds, particuliere (aanvullende) verzekeringen uit bemiddeling voor reis- en andere verzekeringen, van f 5,2 (4,9) mld. De verdeling van het inkomen is als volgt: f 3,9 (3,7) bijdragen uit de algemene ziekenfondskas, f 542,1 (495,5) nominale ziekenfondspremie, f 468,9 (439,2) mln premies particuliere (aanvullende) polissen, f 100,6 (83,4) mln bijdragen uit de AWBZ-kas en f 175,6 (173,6) mln budget organisatiekosten, f 5,7 (5,0) administratievergoeding WTZ, f 6,1 (8,0) mln provisie, f 5,2 (6,0) mln beleggingsopbrengsten, en f 27,2 (21,9) mln overige baten.
Het totale verzekeringstechnische resultaat kwam uit op f 435,4 (339,0). Het resultaat voor belastingen kwam uit op f 78,0 (42,8). De winst kwam uit op f 78,9 (42,8) mln. Aan dit resultaat hadden de (aanvullende) particuliere verzekering en de assurantiebemiddeling negatief bijgedragen met respectievelijk f 1 (3) mln en f 2 (+3) mln. Het ziekenfonds/zorgkantoor droeg positief bij met f 72 (29) mln, en beleggingen en overige zaken met f 10 (14) mln.
Het negatieve resultaat in particuliere (aanvullende) verzekeringen had niet te maken met de hoge schadelasten, maar met de relatief hoge organisatiekosten voor de aanvullende verzekeringen. De baten (premie f 469 mln) kwamen inclusief toerekening van diverse baten op f 482 mln, de schade (f 383 mln) inclusief technische voorzieningen bedroeg 395 mln, van het technisch resultaat van 87 mln ging f 2 mln af aan buitengewone lasten, kwam f 5 mln bij aan speciale baten en ging f 91 mln af aan organisatorische kosten.
Het groepsvermogen bedroeg f 675 (608) mln.

Reageer op dit artikel