nieuws

Winstgroei Allianz in eerste kwartaal

Archief

Allianz Nederland heeft de nettowinst in het eerste kwartaal met 15% vergroot tot e 19 (16) mln. Incidentele posten liggen ten grondslag aan de winststijging.

Zo zijn de premie-inkomsten in het eerste kwartaal beduidend hoger dan die in de eerste drie maanden van het vorig jaar, toen door administratieve achterstanden op de assurantiebeurs veel premieomzet werd doorgeschoven naar het tweede kwartaal. Vooral in de branche Brand komt dit tot uitdrukking in een premiegroei van 56% (!) tot e 90 (58) mln.
Verder heeft Allianz het niveau van gerealiseerde beleggingswinsten op peil kunnen houden (e 9,0 mln), ondanks de daling van de aandelenmarkten. De verkoopwinst op Akkermans van Elten aan AXA levert daaraan een voorname bijdrage: circa e 3,5 mln.
De herwaarderingsreserve is echter verder geslonken tot e 32 mln, tegen nog e 75 mln begin dit jaar. In dezelfde periode is de solvabiliteit van de verzekeraar gedaald tot 227% (253%).
“Moeilijke markt”
Allianz Nederland – het fusieresultaat van Royal Nederland en Zwolsche Algemeene – laat in het eerste kwartaal een premiestijging van 13% zien tot e 513 (454) mln. Als de administratieve achterstanden uit 2002 buiten beschouwing worden gelaten, resteert een premiegroei van 8%.
Het schadebedrijf maakt de grootste progressie: +18% tot e 378 (320) mln. Naast de groei in Brand realiseren de branches Aansprakelijkheid en Engineering een groei van 20%. Motorrijtuigen groeit door volume- en prijseffecten met 10% tot e 178 (163) mln. Vooral dankzij deze laatste branche maakt ook het operationeel resultaat een opwaartse beweging tot e 11,8 (4,5) mln. Bij Brand was als gevolg van enkele grote schades evenwel sprake van een lichte daling van het resultaat.
Het resultaat Leven daalde tot e 9,4 (10,6) mln bij een 1% hogere premieomzet van e 135 (134) mln. De omzet uit periodieke premies stabiliseerde op e 76 mln, terwijl Allianz zegt “in een moeilijke markt” vooral in semi-collectieve pensioenen en in risicoverzekeringen het marktaandeel te hebben vergroot.

Reageer op dit artikel