nieuws

Winst Univé stijgt fors dankzij onderlingen

Archief

Univé heeft in zijn jubileumjaar – de coöperatieve verzekeraar bestond in 2001 tien jaar – een forse winststijging behaald. Het brutoresultaat steeg met bijna 40% tot e 33 (21) mln, met dank aan de 37 aangesloten onderlingen die samen een brutowinst van e 31 (19) mln boekten. Ook de brutopremie-omzet nam toe, en wel met ruim 10% naar e 1,2 mld.

Coöperatieve verzekeraar Univé, die in 2003 samensmelt met VGZ en IZA tot de grootste zorgverzekeraar (3,6 miljoen verzekerden) boekte vorig jaar opnieuw een groot verlies in zorgverzekeringen. Bij een brutopremie-omzet van e 823 (740) mln beliep het brutoresultaat onveranderd e -15 mln, met name door de effecten van de voorjaarsnota 2001, aldus Univé. “De vele miljoenen euro’s extra die beschikbaar zijn gesteld om onder meer de wachtlijsten terug te dringen, hebben de schadelast vergroot. De consumptie van zorg is toegenomen, zonder dat daar in 2001 hogere premie-inkomsten tegenover staan. Ook de sterke stijging in de tarieven van academische ziekenhuizen veroorzaken een forse schadelast.”
Univé Zorg (particuliere verzekeringen) moest genoegen nemen met een brutoresultaat van e -19 (-24) mln bij een brutopremie-inkomen van e 218 (196) mln. Univé Zorgverzekeraar (ziekenfonds) behaalde eveneens een lager resultaat: e 3 (8) mln bij een brutopremie-omzet van e 567 (508) mln. Univé Aanvullende Verzekering realiseerde een brutopremie-omzet van e 43 (36) mln en een brutowinst van e 1 (1) mln.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf van Univé slaagde erin een hogere brutowinst te boeken. Het resultaat voor belastingen steeg naar e 16 (14) mln. “Het schadebedrijf scoort goed in vergelijking met de markt. Over het geheel genomen is de verhouding schade/premie relatief gunstig. Dit komt doordat Univé door haar vestigingen de lokale markt goed kent en daardoor goed in staat is aan risicopreventie en -selectie te doen”, aldus de onderlinge.
Het brutopremie-inkomen van Univé Schade groeide met ongeveer 8% tot e 298 (278) mln, hoofdzakelijk door een grotere verkoop van verzekeringen voor personenauto, bromfiets, (vakantie)reizen en rechtsbijstand. Het technisch resultaat kelderde tot e -12 (+22) mln.
Het resultaat van Univé Leven, die samenwerkt met Zwitserleven, is ten opzichte van 2000 ongewijzigd: e 2 mln. Het levenbedrijf handhaafde het brutopremie-inkomen in zowel de traditionele productie als in de unit-linkedproductie op het niveau van e 25 mln. Het technisch resultaat van het levenbedrijf liep terug tot e 0,3 (2,0) mln.
Het totale aantal polissen van Univé kwam vorig jaar uit op 3,2 mln (+3%).
Forse winstgroei
De 146 vestigingen van de aangesloten 37 onderlingen – in 2001 vonden acht fusies plaats – boekten een brutowinst van e 31 (19) mln, een groei van ruim 60%. Deze stijging is volgens Univé mede een gevolg van de provisie- en kostenvergoeding die is geïntroduceerd en de nieuwe afspraken over herverzekeren, waardoor de lokale onderlingen een groter eigen behoud hebben.
De maatschappijen Univé Stormher en Univé Her zagen hun brutowinst fors teruglopen tot e 28 mille (2000: e 5 mln) respectievelijk e 414 mille (2000: e 4 mln) bij een brutopremie-omzet van in totaal e 14 (34) mln.
Uit eigen onderzoek blijkt dat het klanttevredenheidscijfer stijgt, aldus Univé. Onder meer door sponsoring van betaald voetbalclub Heerenveen en de KNGU zegt de coöperatieve verzekeraar het vijfde verzekeringsmerk van ons land te zijn. Univé Verzekeringen 2001 2000 Brutopremie 1.176 1.084 w.v. Univé Zorg 218 196 Univé Zorgverzekeraar 567 508 Univé Aanvullend 43 36 Univé Schade 308 285 Univé Leven 25 25 Univé Her 10 10 Univé Stormher 4 12 Lokale onderlingen 90 85 Brutoresultaat 33 25 w.v. Univé Zorg -19 -24 Univé Zorgverzekeraar 3 8 Univé Aanvullend 1 1 Univé Schade 16 14 Univé Leven 2 2 Univé Her 0 5 Univé Stormher 0 4 Lokale onderlingen 31 19 Medewerkers 1.546 1.302

Reageer op dit artikel