nieuws

Winst AVVL omhoog en bij Nuva omlaag

Archief

De fusiepartners AVVL en Nuva hebben in hun laatste zelfstandige jaar wisselende resultaten behaald. AVVL zag de nettowinst verder stijgen tot f 8,2 (6,6) mln, terwijl het resultaat van Nuva iets terugliep naar f 4,2 (4,4) mln.

Bij AVVL Uitvaartzorg is crematoriumbedrijf CVN de grootste winstmaker. In 2000 werden door CVN 16.604 (16.735) crematies en 255 (231) begrafenissen verricht, waarvan in opdracht van AVVL 6.719 (6.657) uitvaarten. Bij een omzet van f 37,7 (34,9) mln behaalde CVN een resultaat van f 6,1 (5,5) mln.
Het verzekeringsbedrijf heeft het brutopremie-inkomen met 8,5% weten te verhogen tot f 30,7 (28,3) mln, waarvan f 9,6 (8,3) mln uit koopsommen. Onder meer het labelproduct van Innova Verzekeringen – voor deelnemers van Dutch Insurance Network – zorgde in het tweede halfjaar voor de stijging. De eerste zes maanden hadden, onder meer door matig renderende direct-mailacties, juist voor een vertraging in de aanwas van nieuwe verzekerden gezorgd. Eind 2000 telde AVVL 435.833 (429.886) houders van een natura-uitvaartverzekering; het aantal nieuwe verzekerden was 16.159 (15.590) groot.
Het technische verzekeringsresultaat steeg tot f 3,6 (2,4) mln. Voor de indexering van de verzekerde bedragen had AVVL f 39 (35) mln nodig. De acquisitiekosten van het verzekeringsbedrijf daalden met 10% tot f 7,0 (7,8) mln. De provisie voor tussenpersonen steeg daarentegen van bijna vier ton naar bijna vijf ton. De productieverdeling bij AVVL is ongeveer: 20% via tussenpersonen, 15% via direct-mail en 65% via AVVL-vrijwilligers.
Nuva
Bij Nuva drukt het resultaat van het uitvaartverzorgingsbedrijf op de nettowinst van de holding. Het zorgbedrijf incasseerde een verlies van f 1,1 mln, tegen f 0,4 mln winst over 1999. Er werden 7.395 (7.532) uitvaarten volledig verzorgd en 3.062 (3.108) crematies, goed voor een omzet van f 60,6 (57,5) mln.
Het verzekeringsbedrijf deed het beter met een stijging van het technisch resultaat tot f 3,8 (3,1) mln. Het brutopremie-inkomen steeg met ruim 10% tot f 32,4 (29,4) mln, waarvan f 1,5 (1,4) mln uit koopsommen. Het aantal verzekerden steeg met exact 5.000 tot 296.960. De acquisitiekosten bedroegen f 11,2 (10,8) mln.
Inmiddels zijn aan de Nuva-portefeuille nog 22.000 verzekerden van BVZ (Landgraaf) en 4.000 van St. Barbara (Heerlen) toegevoegd. Overigens was met de aankoop van BVZ een bedrag van f 6,7 mln aan goodwill gemoeid. Over het boekjaar 2000 houdt Nuva onder de streep f 4,1 (4,4) mln winst over. Voor de afvloeiing van de ontslagen directeur Luc Hazelhoff is een voorziening van f 0,5 mln getroffen.

Reageer op dit artikel