nieuws

‘Wil de echte vertegenwoordiger van het intermediair opstaan?’

Archief

Jan van der Meer, directeur PensioenPoint Nederland, stuurde een brief naar AM over de ‘Landelijke enquête intermediair Wet Financiële Dienstverlening’.

Op 25 april viel er een keurige envelop met een wat verwarrende inhoud op de deurmat. Het was een envelop van Bureau D&O. Toen ik de envelop opende, trof ik als eerste een brief die was getekend door de immer actieve Arno Dolders en ook was afgedrukt op papier van zijn Legal & General. Als tweede trof ik aan een enquêteformulier over de Wet Financiële Dienstverlening, maar die was weer gedrukt op papier van D&O. Vraag die zich direct opdrong was: hoe komt die brief van L&G in die envelop van D&O? Of, hoe komt die enquête van D&O bij die brief van L&G? In het schrijven las ik geen enkele uitleg.
Maar goed. Het schrijven gaat over de ‘Landelijke enquête intermediair Wet Financiële Dienstverlening’. Nou dacht ik altijd dat we de NVA en de NBVA hadden die de belangen van het intermediair vertegenwoordigen. Beiden zijn niet-commerciële organisaties, verenigingen, die de belangen van de leden behartigen; alhoewel de NBVA met inkoopactiviteiten al behoorlijk van het padje is. De onafhankelijkheid van deze verenigingen is belangrijk om belangenbehartiging geloofwaardig te kunnen uitvoeren. Dat moet vooral zo blijven. Onlangs las ik dat ook een commercieel bedrijf als Dutch Insurance Network vindt dat ze als brancheorganisatie moet worden aangemerkt. Toe maar. Echt nieuw zou zijn als een individuele verzekeraar zich gaat opwerpen als brancheorganisatie van het intermediair.
Ik vind die enquête en die brief een merkwaardige combinatie. De nieuwe WFD is van grote importantie voor de toekomst van de branche. Als u de gang van zaken volgt, is het zo dat de marktpartijen via de brancheverenigingen hun inbreng kunnen hebben, zowel bij de totstandkoming als bij de handhaving. Het is van groot belang dat de branche met één duidelijke mond richting politiek spreekt. NVA, NBVA, Verbond en nog een aantal belangenorganisaties (in totaal 22) zijn gevraagd om hun bijdrage te leveren.
De activiteiten van D(olders) & (C)o. zijn ongetwijfeld goed bedoeld, maar ik kan ze niet geheel plaatsen in het krachtenveld van de WFD. Wil de echte vertegenwoordiger van het intermediair opstaan?

Reageer op dit artikel