nieuws

Wijzigingen in voorstel vijfde WAM-richtlijn

Archief

Het Europees Parlement heeft – onder voorbehoud – ingestemd met het voorstel voor de vijfde Europese WAM-richtlijn. Het voorstel ligt nu, voorzien van enkele amendementen, weer ter behandeling bij de Europese Commissie en de ministerraad. Belangrijkste wijziging is de verhoging van de maximale aansprakelijkheidsdekking voor automobilisten.

In het door de Europese Commissie ingediende voorstel voor de vijfde richtlijn voor motorrijtuigenverzekeringen wordt onder meer geregeld dat de eigen autoverzekering in stand kan blijven bij tijdelijk verblijf in het buitenland en dat een auto die in een EU-land wordt gekocht, is verzekerd tijdens de thuisreis.
De belangrijkste onderdelen hebben betrekking op de aansprakelijkheidsdekking. Het parlement heeft op dat gebied een aantal wijzigingen voorgesteld in de regeling. Zo worden de maximaal uit te keren bedragen op grond van de aansprakelijkheidsverzekering verhoogd van e 1 mln tot e 5 mln in geval van lichamelijk letsel en van e 500.000 tot e 2 mln in geval van materiële schade. Een andere belangrijke wijziging in het oorspronkelijke voorstel is dat de gedekte bedragen gelden per ongeval en niet meer per slachtoffer. Deze beperking wordt toegejuicht door de verzekeraars, die daardoor minder risico lopen financieel in de problemen te komen.
Het parlement vindt dat de lidstaten vijf jaar de tijd moeten krijgen om deze bedragen in te voeren in de nationale wetgeving. Na die periode kunnen de bedragen naar boven worden aangepast.
Het voorstel van de commissie bevatte aanvankelijk een verzwaring van de aansprakelijkheid voor automobilisten bij aanrijdingen met voetgangers of fietsers. Zij zouden volledig aansprakelijk worden voor lichamelijk letsel, ongeacht of de bestuurder schuld heeft. Deze bepaling is door het parlement volledig geschrapt. “Het gaat hier om een zeer delicaat en controversieel probleem dat in een apart wettelijk instrument moet worden geregeld”, zo luidt de verklaring.
Op aandringen van Duitsland en Nederland worden, als het aan het parlement ligt, ook aanhangwagens onder de richtlijn gebracht. Daarnaast moet de politie verzekeringscontroles kunnen gaan uitvoeren en worden de noodzakelijke en redelijke kosten van juridische procedures onder de dekking van de WA-verzekering gebracht. Tenslotte stelt het EP de verjaringstermijn voor het indienen van claims op vier jaar na het optreden van het ongeval. Deze termijn bedraagt nu vijf jaar in ons land.

Reageer op dit artikel