nieuws

Wiegel: ‘Discussie over zorgstelsel lijkt op processie van

Archief

Echternach’

“De processie van Echternach”. Zo (dat wil zeggen: één stap vooruit en twee achteruit) typeerde Hans Wiegel in zijn nieuwjaarsspeech bij Zorgverzekeraars Nederland de discussie over het zorgverzekeringsstelsel. Hij benadrukte dat het ons stelsel ‘Brussel-proof’ is en pleitte voor handhaving.
“De afgelopen maand hebben zich weer diverse personen en organisaties over ons zorgstelsel uitgelaten, en daaruit blijkt weer: zoveel mensen, zoveel meningen”, zei Wiegel. “De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) kwam met een rapport waarin staat dat de regering moet kiezen uit een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke verzekering. (…)De RVZ concludeert dat herziening van het stelsel het sluitstuk van hervormingen moet zijn en dus geen prioriteit heeft. De PvdA vindt dat ook, vooral vanwege de lastenverzwaring door de nominalisering. Het College Tarieven Gezondheidszorg concludeerde dat we al vijfentwintig jaar praten over een nieuw stelsel en dat de kans dus erg klein is, dat dit er inderdaad in 2005 komt. Het Centraal Planbureau pleitte voor stelselwijziging en waarschuwde de verzekeraars dat zij een succes moeten maken van de zorgmarkt, omdat ze anders riskeren te worden ‘genationaliseerd’. Kortom: de processie van Echternach – want dat is de discussie over het zorgverzekeringsstelsel – gaat rustig door.”
Wiegel pleitte voor handhaving van het duale stelsel. “Ons stelsel wordt soms als een abnormale afwijking gezien, zeker in vergelijking met de verzekeringsstelsel in andere landen. De stelling kan echter ook luiden: al zestig jaar doet ons hybride stelsel wat het moet doen: elke burger toegang verschaffen tot de gezondheidszorg. Het stelsel heeft al heel wat kabinetten en plannen overleefd. Met de discussie privaat of publiek doet men ons stelsel tekort. Graag wil ik benadrukken dat ons stelsel ‘Brussel-proof’ is. Ons advies aan de politiek is dan ook om de komende jaren geen energie te steken in het verzekeringsstelsel.”

Reageer op dit artikel