nieuws

WFD staat hypotheek zonder inkomensgegevens niet toe

Archief

Na AXA hebben ook inkoopcombinatie Quarré, Zwitserleven en DBV-label Seyst Hypotheken een hypotheek op de markt gebracht, waarbij voor leningen tot 70% van de executiewaarde geen inkomensbescheiden vereist zijn. Volgens het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) zijn deze producten volgend jaar, als de WFD in werking treedt, niet meer toegestaan.

Al enkele jaren verkopen GMAC, BLG en Direktbank hypotheken tot zo’n tweederde van de executiewaarde, waarbij geen inkomensbescheiden (doorgaans het loonstrookje) worden gevraagd. Wel wordt er een inkomenstoets gedaan aan de hand van de opgave van de aanvrager; daarnaast wordt een BKR-toets gedaan. Ook Hypotrust had een eigen 65%-hypotheek, maar die is uit het assortiment gehaald toen het CHF bezwaar maakte tegen de werkwijze dat er helemaal geen inkomenstoets plaatsvond.
Nu hebben zich drie partijen aangesloten bij de geldgevers die een zogeheten self-certified hypotheek aanbieden. De klant moet daarbij zelf tekenen voor de juistheid van de verstrekte gegevens. AXA geeft als reden dat zij daarmee mogelijkheden creëren voor startende ondernemers en ouderen.
Ron van Kesteren, voorzitter van het CHF, vindt echter dat de geldgever daarmee de zorgplicht afschuift. “Er wordt weliswaar een inkomenstoets gedaan, maar de klant moet zelf instaan voor de juistheid van zijn inkomensgegevens. Die opgave van klant en adviseur zou moeten worden gecontroleerd. Nu bind je de kat op het spek en maak je een opening voor mensen die inkomsten hebben uit, zeg maar, minder legale activiteiten. Want dat zijn de mensen die op zo’n product afkomen.”
Naast het risico van fraude ziet Van Kesteren ook bezwaren voor bonafide klanten: “De consument moet tegen zichzelf beschermd worden. Hij wil graag een financiering, anders komt hij niet. Met deze hypotheken breng je hem in een lastige positie door hem zelf zijn inkomenspositie te laten beoordelen. Eigenlijk heeft de consument er dus zelf last van.”
WFD
Van Kesteren hoopt dat in de meeste gevallen de adviseur wél een controlerende blik wil werpen op het loonstrookje van de klant. Omdat er strikt genomen wel een inkomenstoets wordt gedaan, is de werkwijze niet in strijd met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Die schrijft wel een toets voor, maar stelt niet de eis dat de originele inkomensbescheiden overgelegd moeten worden.
Dat gaat mogelijk veranderen: het CHF gaat de toelaatbaarheid van de 70%-hypotheek bespreken. “Het is op het randje”, zegt Van Kesteren. “We hebben een paar jaar geleden al een circulaire gestuurd over de hypotheek van Hypotrust. De hypotheekproducten die partijen als GMAC, BLG en AXA nu voeren, lijken de regels uit de gedragscode te omzeilen.”
Wat het CHF ook gaat doen, de 70%-hypotheek lijkt geen lang leven beschoren. “In de memorie van toelichting bij de WFD is duidelijk geregeld dat de aanbieder moet controleren wat de hoogte en de bron van de inkomsten is”, zegt Van Kesteren. “Dat moet later kunnen worden aangetoond. Onder de WFD ligt die zorgplicht dus heel duidelijk bij de geldverstrekker.”

Reageer op dit artikel