nieuws

‘WFD had er al moeten zijn’

Archief

“Ik ben niet gauw geneigd om in de pen of beter nog op het toetsenbord te klimmen, als er in de vakpers een artikel verschijnt inzake de Wet Financiële Dienstverlening (WFD), maar de Repons in AM-nr. 23 van 28 november jl. van Rob Peeters (pag.41) schreeuwt om een reactie.

U geeft aan dat u zich al weken zit te verbijten inzake de WFD, terwijl u al een aantal jaren geleden deze wetgeving aan had kunnen zien komen, omdat er reeds in 1998 een rapport van de Europese Commissie is verschenen inzake de regulering van financiële dienstverlening binnen de landen van de EU met daar de Engelse regelgeving als voorbeeld. Het is echter typerend voor de branche dat zoiets lang wordt verzwegen dan wel ontkend, simpel in de hoop dat het dan vanzelf weer verdwijnt.
Het is noodzakelijk dat er wetgeving komt die eisen stelt aan de vakbekwaamheid van adviseurs, omdat ons vak in de achterliggende periode aanzienlijk ingewikkelder is geworden onder invloed van wijzigingen binnen de fiscale en sociale wetgeving en de komst van unit-linked dan wel universal-lifeconcepten.
In tegenstelling tot bij bakkers verkopen wij iets heel raars namelijk:
– Producten waarbij de klant hoopt daar nooit gebruik van te hoeven maken zoals tijdelijke risicoverzekeringen en alle schadeverzekeringen;- Steeds meer producten in de levenssfeer (bijvoorbeeld pensioen en lijfrente) waarbij het verhaal is dat als alle aannames kloppen (en dat doen ze per definitie niet) er wellicht na een x-aantal jaren een zeker bedrag beschikbaar zal zijn voor de aankoop van periodieke uitkeringen en die periodieke uitkeringen zullen uitgaande van een zekere rentestand waarschijnlijk zoveel per jaar bedragen.Een ander nadeel van de producten die wij verkopen is dat ze zo moeilijk een tijdje uit te proberen zijn. Als een brood niet smaakt, neem je de volgende keer een ander soort of je gaat naar een andere bakker. Wij praten namelijk altijd over (veel) geld van anderen en dat vaak ook nog voor hele lange periodes.
Uw aanval op de NVA en NBVA is in dit geval niet terecht, omdat zij u alleen maar kunnen vertellen wat zij weten en dat is nog niet zo gek veel meer dan dat de wet er gaat komen en dat er zekere kwaliteitseisen (lees diploma’s) komen en dat onderdeel is nog niet volledig uitgekristalliseerd. Ik ben het overigens wel met u eens dat het tijd wordt dat hier meer duidelijkheid in gaat komen, zodat wij ons kunnen voorbereiden en middels netwerken of hard studeren ervoor kunnen gaan zorgen dat we onze klanten kunnen blijven bedienen.
Als u nu al serieus met uw klanten omgaat, zult u overigens niet zo gek veel last van de WFD hebben. Hooguit is een betere dossiervorming het gevolg, maar ik ga er vanuit dat ook u vindt dat uw klanten recht hebben op de best mogelijke advisering en dat u dagelijks bezig bent dat in de praktijk te brengen. Ook u zult het met mij eens zijn dat iedereen belang heeft bij het oude spreekwoord “Schoenmaker blijf bij je leest”. Hoe graag we ook willen, we kunnen niet op alle deelgebieden van ons vak volledig geïnformeerd en experts zijn.
Los van uw artikel was er nog een punt dat mij ernstig verontrustte, namelijk het door u als verlossend antwoord beschouwde resultaat van een enquête van AM waaruit bleek dat 91% van het intermediair niet warm of koud wordt van de WFD. Dat geeft aan dat er allang een WFD had moeten zijn, want het is die houding die verantwoordelijk is voor de slechte naam die de branche bij consumenten heeft en we krijgen nu de kans om dat recht te zetten.” Hans van Dongen, Iimas International Financial Consultants, Nieuw-Vennep.

Reageer op dit artikel