nieuws

Wetsvoorstel invoering vierde WAM-richtlijn

Archief

Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel van de ministers Korthals (Justitie) en Zalm (Financiën) tot invoering van de vierde Europese WAM-richtlijn.

De richtlijn is opgesteld ter bescherming van slachtoffers van aanrijdingen in de Europese Unie. Nederlanders die in een EU-lidstaat worden aangereden door een inwoner van de EU, kunnen in Nederland de verzekeraar van de tegenpartij aanspreken via een schadevertegenwoordiger. Hiervoor zal het Nederlands Bureau der Motorrijtuigenverzekeraars een informatiecentrum inrichten.
Het Waarborgfonds Motorverkeer gaat fungeren als schadevergoedingsorgaan wanneer de verzekeraar in het land van het slachtoffer geen vertegenwoordiger heeft of niet vlot genoeg reageert. Schadevergoeding zal plaatsvinden volgens de regels van het land waar de aanrijding zich voordoet. Parkeerschade en schade die door onbekenden wordt veroorzaakt in het buitenland, worden volgens de vierde richtlijn niet vergoed omdat alleen Nederland een vergoeding kent voor deze vormen van schade.
In de richtlijn is verder bepaald dat elke verzekeraar een schaderegelaar als vertegenwoordiger moet hebben in elke EU-lidstaat. Lidstaten van de EU moeten de richtlijn vóór 1 januari 2003 in de nationale wetgeving opnemen.

Reageer op dit artikel