nieuws

Wet Financieel Toezicht vervangt WTV, WTN én WFD

Archief

Het ministerie van Financiën werkt aan een nieuwe Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Deze wet moet zeven bestaande wetten integreren.

De voor de verzekeringsbedrijfstak belangrijkste wetten die in de nieuwe WFT moeten opgaan zijn de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf 1993 (WTV) en de Wet Toezicht Natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (WTN). Andere wetten die straks opgaan in de overkoepelende wet zijn de Wet Toezicht Kredietwezen 1992, de Wet Toezicht Effectenverkeer 1995, de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen en de Wet Melding Zeggenschap.
Ten slotte komt de nog in aanbouw zijnde Wet Financiële Dienstverlening (WFD) onder de nieuwe kapstokwet te hangen. De WFD, die volgens de laatste planning op 1 april 2004 van kracht moet worden, vervangt de Wet op het Consumentenkrediet en de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf. De ingangsdatum van de nieuwe, overkoepelende Wet op het Financieel Toezicht (WFT) is door het ministerie voorzien op 1 januari 2005.
De WFT zal naast een algemeen deel bijzonderde delen bevatten voor het gedragstoezicht (Autoriteit Financiële Markten), het prudentiële toezicht (De Nederlandsche Bank) en de infrastructuur van de financiële markten. Het ministerie heeft de mogelijkheid gecreëerd voor een consultatie van de marktpartijen. Op www.minfin.nl/consultatieherzieningtoezicht is daarover meer informatie te vinden.

Reageer op dit artikel