nieuws

‘Werknemers ontevreden over secundaire arbeidsvoorwaarden’

Archief

Medewerkers in de financiële dienstverlening zijn ontevreden over hun pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Er bestaat grote onduidelijkheid over de inhoud en de waarde van het pakket. Negentig procent van de werknemers wil onderdelen van het secundaire pakket toevoegen aan het primaire salaris. Dit blijkt uit een onderzoek van werving- en selectiebureau Finale in samenwerking met de universiteit van Leiden onder medewerkers van banken, verzekeraars, intermediair en accountants.

“De afgelopen jaren hebben veel werkgevers zich willen onderscheiden met een pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. We kennen allemaal nog de tijd dat de bomen tot in de hemel groeiden en de nieuwe medewerker zijn auto kon uitzoeken in de showroom. Ons onderzoek toont nu aan dat veel medewerkers bij financiële dienstverleners er ontevreden over zijn”, zegt Bas Kodden, directeur van Finale. “Uit het onderzoek blijkt verder dat de arbeidsvoorwaarden vooral een wervend karakter hebben en van minder invloed zijn op de tevredenheid van de medewerkers als ze eenmaal in dienst zijn.
Arbeidsvoorwaarden
Finale onderzocht ook welke arbeidsvoorwaarden van invloed zijn op de algemene tevredenheid van werknemers. “Hoog scoren ouderschapsverlof, de mogelijkheid tot een sabbatical, de pensioenregeling en collectieve verzekeringen.
Medewerkers bij het intermediair zijn het minst tevreden over zowel het salaris als de secundaire arbeidsvoorwaarden. Slechts 5% van de tussenpersonen heeft de beschikking over ouderschapsverlof. De mogelijkheden voor een sabbatical zijn eveneens beperkt, slechts 3% kan hier gebruik van maken. Voor banken en verzekeraars ligt dat percentage op respectievelijk 15% en 12%.
Uit het onderzoek blijkt verder dat – indien het budget voor secundaire arbeidsvoorwaarden vrij besteedbaar zou zijn – 90% van de werknemers dit (gedeeltelijk) zou toevoegen aan het primaire salaris. Populaire secundaire arbeidsvoorwaarden in volgorde van belangrijkheid zijn: opleiding, doorbetaling van loon bij ziekte, de pensioenregeling en de auto van de zaak.
Verschillende aspecten die met tijd hebben te maken, zoals parttime werken, worden door werknemers zeer belangrijk gevonden, maar zijn relatief slecht geregeld. “Met name vrouwen hechten hier waarde aan”, aldus Kodden. Werknemers bij het intermediair scoren lager dan alle andere branches op het gebied van parttime mogelijkheden, de mogelijkheid om extra vakantiedagen te kopen en flexibele werktijden. Vooral de eerste twee zijn naar eigen zeggen wél erg belangrijk.
Tevredenheid
Gevraagd naar hun tevredenheid, zegt tweederde van de ondervraagden (inclusief accountants) tevreden te zijn over hun functie. Echter in de verzekeringsbranche is ruim 30% (zeer) ontevreden met zijn huidige functie.
Wel of niet tevreden wordt hoofdzakelijk bepaald door de variatie in het werk. Andere factoren zijn – in volgorde van belangrijkheid – opleidingsmogelijkheden, de direct leidinggevende, doorgroeimogelijkheden en de persoonlijkheid van de medewerker zelf. Opmerkelijk is volgens Kodden dat tevredenheid met arbeidsvoorwaarden slechts een beperkte relatie heeft met de tevredenheid met de baan. Secundaire arbeidsvoorwaarden hebben hier iets meer effect.
Nieuwe werkgever
Als werknemers op zoek gaan naar een nieuwe werkgever zijn de inhoud van de functie en de zekerheid die de werkgever haar werknemers kan bieden erg belangrijk. Drijfveren die daarnaast een belangrijke rol spelen, zijn het salaris, doorgroeimogelijkheden en de sfeer binnen het bedrijf.
De status van de organisatie, grootte en aanzien in de branche, is voor werknemers het minst belangrijk, gevolgd door het tijdsaspect.
Advies
Finale adviseert werkgevers om bij het personeelsbeleid duidelijk onderscheid te maken tussen het behouden van werknemers en het aantrekken van nieuwe werknemers. “Een goede interne communicatie speelt daarbij een uiterst belangrijke rol”, vindt Kodden. “Verder verdient voor het verhogen van de tevredenheid de relatie tussen werknemer en direct leidinggevende meer aandacht.”
Werkgevers bij het intermediair doen er goed aan mogelijkheden voor parttime werken te onderzoeken, zegt Kodden. “Daarnaast kunnen zijn hun aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt vergroten door mogelijkheden toto het kopen van extra vakantiedagen aan te bieden en de variatie en diversiteit van de werkzaamheden te communiceren. Dit zijn bij het intermediair hoog gewaardeerde arbeidsvoorwaarden en implementatie is relatief makkelijk.”
Flexibeler
Nu één op de drie werknemers het pakket van secundaire voorwaarden zou willen veranderen, is volgens Kodden aan te raden dat werkgevers het beloningsbeleid vaker onder de loep nemen en het arbeidsvoorwaardenpakket flexibeler maken. “Bij Finale mag de werknemer zelf kiezen. Wil hij vooral primair salaris, dan kan dat. Wil hij andere voorzieningen, zoals een ziektekostenverzekering, pensioen of een ANW-hiaat verzekering, kan dat ook. Hij moet dan wel zelf 50% meebetalen. Op die manier maak je ook inzichtelijk wat het pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden nu eigenlijk kost. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de huidige cao-onderhandelingen dan geef ik de werkgevers groot gelijk. De werknemers in de verzekeringsbranche moeten gewoon gaan meebetalen aan hun pensioen. Dat is een hele dure arbeidsvoorwaarde.”
Voor het onderzoek zijn via internet 1.800 kandidaten benaderd uit de portefeuille van Finale. Uiteindelijk bleven 247 bruikbare vragenlijsten over. Dit is een respons van 13,7%.

Reageer op dit artikel