nieuws

Werkgevers willen ‘opt-in’ voor zorgpremie

Archief

“In het nieuwe zorgverzekeringsstelsel moeten werkgevers de kans krijgen om via werkgeverscollectiviteiten buiten de algemene kas te blijven.” Dit heeft het VNO-NCW aan de Tweede Kamer en aan minister Hoogervorst geschreven.

De werkgevers voelen er weinig voor om straks op te draaien voor 50% van alle zorgkosten, zoals in het huidige wetsvoorstel is vervat (zie AM 22, pag. 24: ‘Werkgevers willen geen afvoerputje zijn’). “We draaien op die manier op voor de helft van alle kostenstijgingen in de toekomst, terwijl die voornamelijk zullen voortkomen uit de toenemende vergrijzing en toenemende medisch-technische mogelijkheden”, zei VNO-NCW-voorzitter Jacques Schraven op een persbijeenkomst over zijn brief. Daarbij komt dat werkgeverscollectiviteiten straks niet of nauwelijks mogelijk zijn, omdat collectiviteiten dan slechts gebaseerd zijn op aantallen. “Dan vervalt de brug tussen zorg en sociale zekerheid en hebben werkgevers niet langer grip op het ziekteverzuim en de reïntegratie van de medewerkers. En dat terwijl we daar nou net zo uitstekend mee bezig zijn. We hebben dus straks geen invloed op de kostenstijgingen, maar moeten wel de helft van de kosten betalen.”
Bij de maatregel dat werkgevers 50% van de kosten (aan een centrale kas) moeten betalen, gaat het om de macrokosten. Niet alle werkgevers betalen nu voor 50% mee aan de kosten van hun werknemers en bovendien gaat het straks niet uitsluitend om de kosten voor werknemers, maar om alle kosten. “De werkgevers hebben mij verzekerd”, zei Schraven, “dat zij door de overgang naar het nieuwe stelsel straks jaarlijks gemiddeld 20% tot 30% meer moeten gaan betalen dan nu.”
Met de schatting van 20%-30% is geen rekening gehouden met een kostenstijging in verband met de administratieve processen door de Wet op de Zorgtoeslag, waarin een financiële tegemoetkoming is geregeld voor mensen met lagere inkomens. “Meer dan zes miljoen mensen zullen bij de Belastingdienst een aanvraag moeten doen voor een zorgtoeslag”, verwacht Schraven. “Dit zal leiden tot een enorme administratieve belasting en dus ook tot extra kosten.”
‘Opt-in’
Op de bijeenkomst kwam Schraven met het voorstel voor een ‘opt-in’ voor werkgevers met een collectief contract. “De werkgever betaalt zijn premiedeel voor de collectiviteit dan niet aan de centrale kas, maar aan de verzekeraar. De verzekeraar geeft de werkgever, of eventueel de werknemers, korting. De verzekeraar verrekent de premie die hij van de werkgever heeft ontvangen met de centrale kas. Om de betreffende normuitkeringen uit de kas te krijgen, moet de verzekeraar het risicoprofiel van de collectiviteit aantonen. Dat houdt in dat als de collectiviteit té gunstig afsteekt bij de standaardnorm, de zorgverzekeraar moet ‘inleveren’. Met deze ‘opt-in’ komt de vereveningssystematiek niet in gevaar en behoudt de werkgever een relatie met de kosten.”
De ‘opt-in’ biedt ook soelaas voor de vrees van de overheid dat verzekeraars met collectiviteiten de krenten uit de pap vissen. Schraven: “Vanwege het risico van ‘inlevering’ zal de verzekeraar niet lichtzinnig een collectiviteit sluiten tegen een te lage prijs.”

Reageer op dit artikel