nieuws

Wensen zorgverzekeraars op bord kabinetsformateur

Archief

CDA, LPF en VVD willen een basisverzekering die kennelijk is geënt op het betreffende SER-plan. De partijen hebben zich namelijk uitgesproken voor een geheel nominale premie. Intussen hebben de zorgverzekeraars een verlanglijstje klaar voor de kabinetsformateur.

Het is niet met zoveel woorden gezegd, maar de basisverzekering die CDA, LPF en VVD voor ogen staat, is gebaseerd op het plan van de SER. Dat houdt in: een private uitvoering en de daarbij behorende (geheel) nominale premie. De particuliere verzekeraars zijn vóór dit plan, terwijl veel ziekenfondsen meer zien in het Plan Borst (publiekrechtelijke verzekering met een grotendeels procentuele premie).
De particuliere verzekeraars zitten echter niet te springen om een stelselwijziging. Het Verbond heeft de kabinetsinformateur meegedeeld dat het beter is eerst de knelpunten in de zorg op te lossen. “De kiezer zit niet op te wachten op een ander stelsel”, vindt Dick van Boven, bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland en directeur van ONVZ. “De kiezer wil minder betere huisartszorg en minder wachtlijsten, hetgeen vrij eenvoudig is op te lossen. Het nieuwe kabinet zou zich daar op moeten richten en moet niet vluchten in een politieke discussie over een grand design.” Terzijde: “Ik wijs een LPF-minister op gezondheidszorg niet op voorhand af.”
Verlanglijst
Zorgverzekeraars Nederland heeft voor de kabinetsformateur een Tien-puntenlijstje klaar. Er staat onder meer op dat de nominale ziekenfondspremie buiten het door de overheid gereguleerde geldcircuit (Het Budgettair Kader Zorg) moet worden gehouden, zodat verzekeraars het naar eigen inzicht kunnen besteden. Amicon-directeur Henk Schildkamp zou het geld onder meer willen gebruiken voor huisartsenondersteuning. “Wij willen hen alle rompslomp uit handen nemen. Dat kan door huisartsen in dienst te nemen of door hen tegen betaling faciliteiten te leveren. Dat kan nu ook wel, maar dan moeten we dat uit eigen zak betalen.”
Een andere wens: vereenvoudigd toezicht. “Nu wordt er op zes plekken toezicht gehouden”, aldus Schildkamp en Van Boven. Het gaat om het CTZ (College Toezicht Zorgverzekeringen), CVZ (College voor Zorgverzekeringen), SUO (Stichting Uitvoering Omslagregeling), Pensioen- en Verzekeringskamer, NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) en de interne en externe accountants. “Twee of drie toezichthouders vinden wij voldoende.”
Dick van Boven (ONVZ): “Ik wijs een LPF-minister op gezondheidszorg niet op voorhand af.”

Reageer op dit artikel