nieuws

‘Welke timmerman wil een sabbatical?’

Archief

Opgewonden assurantietussenpersonen tegenover vijf politici. Dat was onlangs het beeld in de grote hal van het Levob-hoofdkantoor in Leusden. Voldoening was er voor het intermediair nauwelijks weggelegd.

Toch resteerden er na het drie uur durende politieke debat enkele kleine toezeggingen. “Het inhalen van pensioentekorten uit het verleden moet makkelijker mogelijk worden binnen het huidige lijfrenteregime”, zo stelde Nicolien Vroonhoven-Kok van regeringspartij CDA. Levob-topman Bert Lugtigheid benadrukte in zijn samenvatting na afloop dit pleidooi te hebben gehoord. “Wij werken graag mee aan het creëren van een mogelijkheid voor getoetste aftrek voor pensioentekorten uit het verleden, zoals die bijvoorbeeld bestaan na echtscheiding en herintreding.”
Verder willen alle politieke vertegenwoordigers – naast Vroonhoven waren dat Ewout Irrgang (SP), Fred Crone (PvdA), Pieter Hofstra (VVD) en Kees Vendrik (GroenLinks) – de berekening van het pensioentekort voor burgers eenvoudiger maken. Mogelijkheden zijn: via de Belastingdienst of door middel van een nationaal pensioenregister, zoals eerder voorgesteld door de Consumentenbond en het Verbond van Verzekeraars (commissie Vermeend).
Kritiek
Op herstel van de basisaftrek lijfrente hoeft niemand te rekenen. Alleen PvdA’er Crone vindt dat ongetoetste lijfrenteaftrek mogelijk moet zijn zolang een pensioenregister ontbreekt. Het CDA en GroenLinks vinden het berekenen van pensioengaten echter vooral een taak van verzekeraars en tussenpersonen. “Verzekeraars hebben via de basisaftrek veel te gemakkelijk polissen weggezet”, aldus Vendrik van GroenLinks, die de verzekeraars “een beetje lui” vindt. “U wijst voor dat pensioenregister vaak naar ons of de Belastingdienst, maar het is mede uw verantwoordelijkheid dat het er komt.”
Ook PvdA’er Crone had nog een kritische noot te kraken richting verzekeringsbranche. “Het fiscale voordeel van lijfrenteverzekeringen gaat vaak verloren in hoge, ondoorzichtige kosten. Er is veel meer transparantie nodig. Uw branche moet eerlijke producten bieden.”
Anderzijds hadden Levob en vooral de honderd aanwezige tussenpersonen nog wel woorden van kritiek voor de politici in petto. ‘Onbetrouwbaar’ was daarbij de meest gebezigde term.
Witteveen
In de loop van de discussie leek het erop dat VVD’er Hofstra eerder onwetendheid dan onbetrouwbaarheid kan worden verweten. Hofstra claimde namelijk met stelligheid dat “de Witteveen-discussie van tafel is”. Flip Ackema, fiscaal jurist van Levob, moest hem duidelijk maken dat de verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw van 2% naar 1,75% toch echt in de nieuwe belastingwet is opgenomen. “Alleen de ingangsdatum staat nog niet vast, die kan – buiten het parlement om – bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld”, zo doceerde Ackema. “Het zou niet goed zijn als u gelijk hebt”, kon Hofstra daarna nog uitbrengen.
Overigens is de PvdA tegen de verlaging naar 1,75%. Wel wil de partij eindloonregelingen afschaffen. Het CDA wil volgens Vroonhoven het fiscale budget van de Witteveen-verlaging gebruiken voor de levensloopregeling. Die biedt volgens Levob-voorman Lugtigheid “best commerciële mogelijkheden”. Een aantal tussenpersonen dacht daar anders over. “Wie vraagt er om een levensloopregeling?”, was de vraag. “Er is geen timmerman die met sabbatical wil, hoor!” Volgens Vroonhoven (“Spaarloon is een wat verouderd instrument.”) valt dat wel mee. “Misschien wil die timmerman zijn positie wel via studie verbeteren of wil hij een tijd voor zijn kinderen zorgen.”
Tot slot willen drie van de vijf aanwezige partijen tornen aan de hypotheekrente-aftrek: alleen voor het CDA en de VVD is die aftrek heilig.
Vijf politici gingen op uitnodiging van Levob in debat met elkaar en met assurantietussenpersonen.
Verliesjaar voor Levob
Het jaar 2002 is voor Levob uitgedraaid op een verliesgevend jaar. Oorzaak zijn de verliesgevende beleggingen.
“We waren al vroeg in 2002 door onze herwaarderingsreserve heen”, zo licht bestuursvoorzitter Bert Lugtigheid toe. Die herwaarderingsreserve bedroeg op 31 december 2001 nog e 12,3 mln. In dat jaar behaalde Levob nog een nettowinst van e 11,1 mln.
In welke orde van grootte het verlies over 2002 uitkomt, wil Lugtigheid niet zeggen. Hij benadrukt dat het operationele resultaat slechts ‘licht onder druk’ is gekomen. Drastische maatregelen zijn om die reden niet nodig. “Ontslagen zijn niet aan de orde.” Levob heeft daarentegen wel een vacaturestop afgekondigd.
De omzet van Levob – in 2001 nog e 324 mln – is vorig jaar licht gestegen. Tegenover een duidelijk lagere nieuwe productie van levensverzekeringen stonden betere verkoopresultaten van het schadebedrijf. Het bankbedrijf moest een veer laten in de verkoop van aandelenleaseproducten. Compensatie kwam in 2002 uit hypotheken en consumptief krediet.

Reageer op dit artikel