nieuws

Welke opleidingen zijn nodig voor de WFD?

Archief

Geboeid las ik de laatste ontwikkelingen inzake de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) in AM 20 van 17 oktober jl. Inwerkingtreding van de wet wordt nu verwacht op of omstreeks 1 juni 2003; over zeven maanden derhalve.

Over zeven maanden dient de ondernemer die heeft geconstateerd onder de WFD te zullen vallen, te voldoen aan de nodige vakbekwaamheidseisen. Blijkens een quote van NVA-directeur Niels Mourits mag deze ondernemer zelf weten waar en hoe hij deze vakbekwaamheid opdoet: “Of u dat nou uit de Libelle of uit de vakliteratuur haalt, doet er niet meer toe”. En meer concreet: “U moet die kennis (…) aantonen door middel van bijvoorbeeld het afleggen van een toets”. Bijvoorbeeld een toets? Wordt de ondernemer over zeven maanden plots geconfronteerd met een toets? Is daarvan het voortbestaan van zijn bedrijf en de werkgelegenheid van al zijn werknemers afhankelijk? En zo ja, waar gaat die toets dan over?
In mijn hoedanigheid van bedrijfsjurist en waker over de implementatie van de WFD binnen onze onderneming, heeft de ondernemer mij de logische vraag gesteld: “Welke opleidingen moet ik (nog) volgen, en welke termijn heb ik daarvoor?”. Het tweede deel van deze, op het oog eenvoudige, vraag is duidelijk: waarschijnlijk zeven maanden. Met betrekking tot het eerste deel van de vraag moet ik de ondernemer in het ongewisse laten.
De komende zeven maanden zal het volgende moeten gebeuren: 1. De inhoud van de vakbekwaamheidseisen voor de ondernemer moeten door zelfregulering tot stand komen. 2. De wettelijke deskundigheidseisen voor medewerkers moeten worden vastgesteld. Het overleg is nog gaande. 3. Na vaststelling van de vakbekwaamheidseisen voor de ondernemer en de deskundigheidseisen voor de medewerker zal een en ander door diverse, door de toezichthouder goedgekeurde, opleidingsinstituten (“dat instituut moet aan zware eisen voldoen”) moeten worden vertaald naar concrete cursussen. 4. Examens zullen moeten worden geformuleerd en, naar ik aanneem, moeten worden goedgekeurd door de vergunningverlener/toezichthouder. 5. De punten 1 t/m 4 dienen tijdig (!) voor de inwerkingtreding van de WFD gecommuniceerd te worden naar de branche, zodat deze daarop haar opleidingsbeleid kan wijzigen. 6. En het meest belangrijk: om zijn onderneming te kunnen continueren, dient de ondernemer ervoor te zorgen dat hijzelf en zijn medewerkers tenminste de voorgeschreven cursussen en examens met goed gevolg hebben afgelegd. En dat na de punten 1 t/m 5 en binnen zeven maanden vanaf nu! Het komt mij voor dat de vorenstaande zes agendapunten niet in zeven maanden afgerond zullen zijn. Daarmee komt het traject van de vergunningverlening in gevaar.
Financiële Diensten en Reimara Recht & Rendement.

Reageer op dit artikel