nieuws

Wekelijks duizend aanvragen voor uitvaartpolis Monuta

Archief

Uitvaartverzekeraar Monuta heeft in 2001 het brutopremie-inkomen met 12% zien stijgen tot e 40,7 mln. Vooral in de laatste maanden werd de Apeldoornse uitvaartmaatschappij overspoeld met nieuwe aanvragen, tot meer dan duizend per week.

De nieuwe productie kwam in termen van verzekerd kapitaal 12,3% hoger uit op e 247 mln. Daarvan is e 113,5 mln afkomstig van het intermediair, een plus van 16%. Het onderdeel Monuta Zorg Advies, de voormalige loondienstorganisatie, wist de productie via een najaarsoffensief met 25% te verhogen tot e 86,2 mln verzekerd kapitaal. Direct-marketingacties leverden een hogere respons op en meer afspraken.
Een sluitende verklaring voor de toename heeft directielid Bob van Laatum niet. “We hebben zelf een vermoeden dat het misschien een psychologisch effect is van de aanslagen van 11 september in de VS. Maar dat is een gissing, hoor. Feit is dat het aantal aanvragen van vijfhonderd à zeshonderd per week in de laatste maanden bijna is verdubbeld tot ruim duizend.”
Keerzijde van de medaille is een achterstand in de administratieve verwerking van de aanvragen. “Maar dat komt voornamelijk door de verhuizing naar ons nieuwe pand”, verklaart Van Laatum (zie AM 4, pag. 3). “Er wordt nu keihard aan gewerkt in dag- en avonddiensten. De afdeling verzekerdenadministratie is dagelijks twaalf tot veertien uur bezet. We werken nog steeds aan levering van polissen binnen tien werkdagen.”
Intermediair
Duidelijk is wel dat de toename in polisaanvragen te maken heeft met de groei van het tussenpersonenbestand. Afgelopen jaar verwelkomde Monuta ruim driehonderd nieuwe tussenpersonen, waardoor het aantal aanstellingen inmiddels op 1.700 ligt. “Monuta wordt meer een meer herkend en gewaardeerd als specialist. Tussenpersonen doen met een beperkt aantal multibranche-verzekeraars zaken, en hebben daarnaast ruimte voor één of twee specialisten.” Monuta ondervindt daarbij concurrentie van Amev-Ardanta, Aegon Nabestaandenzorg en in mindere mate Reaal Uitvaart.
Directeur Hage erkent dat de toename van het aantal tussenpersonen ook te maken heeft met het nieuwe belastingstelsel, waardoor het intermediair in uitvaartverzekeringen een alternatief ziet voor de deels weggevallen productie van lijfrente- en kapitaalverzekeringen. Gevaar is dat pure polisverkopers in plaats van adviseurs aankloppen bij Monuta. Hage: “Klopt, maar wij voeren een zeer restrictief aanstellingsbeleid. Onze producten zijn onderdeel van een totaaladvies aan klanten. Daar geloven we in. We moeten niets hebben van colportage-achtige praktijken, waar ik bijvoorbeeld telemarketing onder schaar. We hebben liever tien kantoren die elk een paar ton aan verzekerd kapitaal produceren, dan één kantoor dat voor twee miljoen zorgt.”
Toch was Monuta één van de partners van het onlangs failliet gegane en nogal omstreden assurantiekantoor Provalent (zie AM 3, pag. 23). Hage: “Tja, er zit altijd wel een enkeling tussen. We deden overigens pas een paar maanden, heel voorzichtig, zaken met ze. Maar dit soort gevallen zijn bijna niet te voorkomen.”
Nieuwe modules
Monuta heeft onlangs het productenpakket vernieuwd. De bekende Keuzepakketpolis is omgedoopt in Uitgebreide Uitvaartverzekering. Andere producten zijn: de Basis Uitvaartverzekering, de Multiculturele Uitvaartverzekering en de Uitvaartverzekering in Geld. “Namen die duidelijk zeggen waar het om gaat, transparant dus”, zegt productmanager Frans van Nie.
Aan de drie natura-uitvaartverzekeringen zijn twee keuzemodules toegevoegd: een module Persoonlijke Wensen (grafrechten, grafmonument, afwijkende uitvaartkist, extra volgauto’s, koffietafel, etcetera) en een module Zorg. De laatste module herbergt voor een verzekerd kapitaal van e 2.300 diensten op het gebied van zorg in de laatste fase van het leven (verpleging, huishoudelijke hulp, kinderopvang) en opvang en zorg voor nabestaanden (kinderopvang, huisbewaking, huishoudelijke hulp). “Technisch gezien is het een overlijdensverzekering, die uitkeert in diensten”, aldus Van Nie. “Bij zorg in de terminale fase is technisch gezien sprake van een lening. Het verzekerde bedrag wordt dan deels of geheel vóór het overlijden gebruikt. Als trouwens van geen van de diensten gebruik wordt gemaakt, keren we gewoon het bedrag uit.” Thuiszorgpartner van Monuta is I-care, een samenwerking van vijf organisaties uit Noord-Oost Nederland.
Onderdeel van de module Zorg is een rechtsbijstanddekking, in samenwerking met DAS. Hiervoor wordt een aparte, periodieke premie gerekend. Van Nie: “Gedekt zijn geschillen die een directe relatie hebben met het overlijden. Onderlinge geschillen tussen nabestaanden vallen er nadrukkelijk buiten; het gaat om geschillen met derden.” Voorbeelden waar rechtsbijstand benodigd kan zijn, zijn: rekeningen, (auto)ongevallen en medische blunders.
Ter gelegenheid van de productvernieuwing ontvingen zo’n duizend tussenpersonen een gereedschapskist, met daarin brochuremateriaal, een ‘marktbewerkingspakket’ op cd-rom en een ‘Uitvaartwaaier’. Deze waaier maakt in beeld en tekst duidelijk waar het verzekeringspakket van Monuta uit bestaat. “Het intermediair kan hiermee onze diensten visualiseren.” Tussenpersonen die vóór 1 mei een natura-uitvaartpolis verkopen, maken kans op een vijf-sterrenweekend ter waarde van e 3.500, e 2.300 of e 1.200.
Monuta-directeur Cors Hage: “Wij moeten niets hebben van colportage-achtige praktijken zoals telemarketing”.
Minder uitvaarten Monuta in 2001
Het uitvaartverzorgingsbedrijf van Monuta heeft vorig jaar minder uitvaarten verzorgd dan het jaar daarvoor. Het aantal uitvaarten kwam in 2001 uit op 16.866, tegen nog 17.615 in het jaar 2000. De daling met ruim 4% schrijft Monuta toe aan wegvallen van opdrachten van Yarden (AVVL) in de Rotterdamse vestiging. De cijfers zijn exclusief de overgenomen bedrijven van SCI Nederland, die op jaarbasis zo’n vijfduizend uitvaarten verzorgen.
Het aantal uitvaartverzorgingsbedrijven nam door de overname van SCI Nederland wel toe tot 110, waarmee Monuta het beoogde doel van landelijke dekking zo goed als gerealiseerd hebben. “We maken nu een pas op de plaats”, zegt directeur Cors Hage. “De afgelopen drie, vier jaar hebben we zo’n vijftig bedrijven overgenomen. Die gaan we nu eerst integreren, in werkwijze, in arbeidsvoorwaarden en in administratie. De schaalvoordelen moeten de komende jaren worden benut.”

Reageer op dit artikel