nieuws

Weinig ruimte in cao zorgverzekeraars

Archief

De ziekenfondsen hebben hun voorstellen voor de nieuwe ‘cao voor de zorgverzekeraars’ gepresenteerd. Zij willen hun totale loonlasten met maximaal 2,5% laten stijgen.

In de nieuwe cao voor de zorgverzekeraars, die uitsluitend betrekking heeft op de ziekenfondsen, wordt een loonlastenstijging voorgesteld van 2,5% (een percentage dat in november 2002 als maximum is aanbevolen door de Stichting van de Arbeid). Uit die 2,5% moeten onder meer worden gefinancierd de stijgingen van de kosten voor pensioen, kinderopvang en arboconvenanten. Wat hiervan overblijft, zal eenmalig worden uitgekeerd. De ziekenfondsen hebben met hun voorstellen rekening gehouden met hun sterk verslechterde financiële positie. In de huidige cao (1 april 2002 – 1 juni 2003) was een reële loonsverhoging van 4% vervat. Andere voorstellen zijn: het recht op seniorenverlof wordt gekoppeld aan het aantal dienstjaren en bij bijverdiensten tijdens de vut wordt het inkomen afgetopt op 130% van het oorspronkelijke inkomen. De nieuwe cao heeft een looptijd van zestien maanden (tot 1 oktober 2004). Ruim 12.000 werknemers vallen onder deze cao.
Vakorganisatie De Unie zegt onaangenaam verrast te zijn door de voorstellen. “In het najaar van 2002 hebben werkgevers en werknemers de afspraak gemaakt dat de ‘contractloonstijging’ in 2003 2,5% zou bedragen. Genoemde kostenverhogingen vallen niet onder de definitie ‘contractloonstijging’ en zouden door de zorgverzekeraars dus niet ten laste van de loonsverhoging mogen worden gebracht.”

Reageer op dit artikel