nieuws

‘Weinig lachen onder nieuw zorgstelsel’

Archief

“Hoe waar is het wat in het Commentaar in AM 20 (15 oktober) staat. Er zal weinig te lachen vallen voor het grootste gedeelte van de bevolking na het van kracht worden van het nieuwe zorgstelsel. Sterker nog het zal schrijnend worden voor de sociaal zwakkeren en de mensen die aan de rand van de maatschappij leven. Alleen de verzekeraars zijn er mee gebaat, want hun macht wordt alleen maar groter.

Dat de politici zich daar niet over buigen, is niet vreemd. Velen van hen verdwijnen na een politieke carrière juist in de wereld van verzekeraars en banken. Het heeft er dan ook alle schijn van dat oud-politici wellicht zich als lobbyisten laat gebruiken om zo werk en macht binnen te halen op de hun wel bekende weg in de politieke wereld en lijnen die ze hebben.
Dan is er ook nog de vraag: hoe willen de verzekeraars deze werkzaamheden allemaal nog kunnen uitvoeren? Uit informele bron vernamen wij dat bijvoorbeeld Nationale-Nederlanden een mutatieachterstand heeft van circa 80.000 polissen en ook vele verzekeraars, Centraal Beheer Achmea, et cetera kampen hiermee. Ze hebben grote achterstand opgebouwd met betrekking tot schaderegelen, Hoe willen ze deze werkzaamheden up-to-date, maar vooral klantvriendelijk en professioneel kunnen uitvoeren? Immers, ze hebben en gooien juist de deskundige als “te oud en te duur” de straat op?
Ik kom dagelijks grote misstanden tegen en moet voor menig cliënt alles uit de kast halen om de arrogantie aan te kunnen en de cliënt en/of het slachtoffer datgene te laten toekomen waar deze eenvoudig recht op heeft. Feitelijk zou iedereen eens echt met naam en toenaam met de “billen bloot” moeten. ”
Diny Tijssen, Schade- bemiddeling- & adviesburo Tijssen, Bemmel.

Reageer op dit artikel