nieuws

Weer Kamervragen over ABP-machtiging

Archief

Tweede Kamerlid Bibi de Vries (VVD) heeft voor de tweede keer vragen gesteld aan de staatssecretaris van Sociale Zaken over een machtigingsactie die ABP Verzekeringen heeft gehouden onder 360.000 polishouders.

De verzekeraar vroeg daarin een machtiging voor uitwisseling van gegevens met het pensioenfonds en moederbedrijf ABP. Afgelopen najaar antwoordde staatssecretaris Hans Hoogervorst van Sociale Zaken al eens aan De Vries dat het ABP formeel geen regels heeft overtreden. “Een amendement op de Wet Bedrijfstakpensioenfondsen 2000 heeft de mogelijkheid van een machtiging gecreëerd. Ik heb destijds geadviseerd het amendement af te wijzen; de Tweede Kamer heeft anders besloten”, zo weerde Hoogervorst de kritiek af.
De Vries blijkt daar – aangemoedigd door de verzekeringsbranche die graag aanvullende pensioenproducten verkoopt aan pensioenfondsdeelnemers – geen genoegen mee te nemen. Zij wil nu weten of de actie van het ABP in strijd was met ‘de geest van de wet’. De Vries zou bij een bevestigend antwoord graag maatregelen zien die “herhaling van een dergelijke actie” voorkomen.
Overigens heeft 60% van de polishouders van ABP Verzekeringen – ruim 220.000 mensen dus – een machtiging afgegeven voor uitwisseling van pensioengegevens met het pensioenfonds.
NVA
In een persbericht laat de NVA weten “verheugd” te zijn over de nieuwe Kamervragen. “De NVA is blij dat de politiek zich aanhoudend met de machtigingsactie bezighoudt, in het belang van helderheid en naleving van wettelijke regels voor eerlijke concurrentieverhoudingen in de verzekeringsmarkt. Die regels vereisen duidelijke wetgeving en een alerte houding op naleving ervan door partijen in de markt, mede vanuit de overheid.” De tussenpersonenorganisatie claimt één van de initiators te zijn die VVD-Tweede Kamerlid De Vries heeft bewogen tot het opnieuw stellen van vragen.
De Pensioen- en Verzekeringskamer heeft overigens in een brief aan het Verbond van Verzekeraars – net als de NVA ontstemd over de ABP-actie – laten weten dat ABP Verzekeringen gebruik heeft gemaakt van eigen bestanden. Volgens de toezichthouder laat de wettekst ruimte voor een machtigingsactie, zoals uitgevoerd door het ABP. “Of zo’n actie wenselijk is, is niet aan de PVK om te beoordelen.”

Reageer op dit artikel