nieuws

Website voor verkeersslachtoffers en de andere direct betrokkenen

Archief

Website voor verkeersslachtoffers en de andere direct betrokkenen

Antwoorden geven op vragen die na een verkeersongeval kunnen opkomen bij slachtoffers en hun verwanten en de weg wijzen naar de juiste loketten. Dat is in het kort de doelstelling achter de website www.verkeersongeval.nl, die is ontwikkeld door het Nationaal Platform Personenschade (NPP).
Op de site van het NPP, waarin wordt samengewerkt door onder meer ANWB, Slachtofferhulp Nederland, verzekeraars en expertiseorganisaties, wordt de bezoeker in de meest bij hem of haar passende positie aangesproken. Voor letselslachtoffer, familie, nabestaande, getuige of veroorzaker bestaat een specifiek informatiemenu.
Tijdens een bijeenkomst in het Haagse perscentrum Nieuwspoort werd vorige week maandag de website officieel in gebruik genomen. In zijn hoedanigheid van NPP-voorzitter hield burgemeester Wim Deetman als eerste een korte toespraak. Deetman zei onder meer: “U begrijpt dat de deelnemende organisaties van het NPP soms tegengestelde belangen hebben. Bij een verkeersongeval is er immers vaak sprake van een veroorzaker en een slachtoffer. Bij het opstellen van de NPP-aanbevelingen en -richtlijnen staat het verkeersslachtoffer voorop. En als we dat belang in het oog houden, komen we er eerlijk gezegd meestal wel uit met z’n allen”.
Volgens Deetman kunnen conflicten en wantrouwen worden voorkomen door heldere communicatie. “Omdat de wereld snel verandert en informatie dus ook snel veroudert, is er (mede op aanraden van TNO Preventie en Gezondheid) gekozen voor een website. Het internet is voor bijna iedereen in Nederland bereikbaar en een website is bovendien snel te actualiseren.”
Hoe weet het NPP dat verkeersslachtoffers zitten te wachten op een site als deze, wierp Deetman op. Om vervolgens te antwoorden: “Niet in de laatste plaats omdat er onderweg, tijdens het tot stand komen van dit loket intensief overleg is gepleegd met de belangrijkste doelgroep. In ons panel van ervaringsdeskundigen hebben verkeersslachtoffers, hulpverleners en intermediairs de kans gegrepen om hun mening naar voren te brengen.”
Slachtofferhulp
Algemeen directeur Jaap Smit van Slachtofferhulp Nederland noemde de nieuwe website “een aanvulling op onze eigen site www.slachtofferhulp.nl”. Smit blikte even terug naar een gebeurtenis in hetzelfde Nieuwspoort, een jaar geleden: “Het rapport van Stichting de Ombudsman is een flinke steen in de vijver geweest en op diverse fronten worden de aanbevelingen ter harte genomen. Met name aandacht voor de informatievoorziening aan en communicatie met het slachtoffer worden ook in dit rapport onderstreept.”
Smit noemde de website een goede en eerste zichtbare stap. “Maar niet het panacee voor het slachtoffer. Er moet nog heel veel gebeuren en daar zullen wij als Slachtofferhulp Nederland voor op de bres staan. Informatie is één ding, maar snelle en redelijke afwikkeling van een letselzaak is iets anders en in de praktijk van groot belang voor het slachtoffer.”
ANWB
Vervolgens sprak Sylvia den Ouden-Huigen namens de ANWB. “De nasleep van een verkeersongeval wordt wel ‘de tweede ramp’ genoemd. Het slachtoffer kan hierin gemakkelijk verdwalen, juist in een periode dat het slachtoffer vaak geheel de grip op zijn leven kwijt is. Het proces van afwikkeling van schade en letsel moet je transparant maken en vereenvoudigen. Het is nu eenmaal ingewikkeld en er zijn veel partijen bij betrokken die ook nog eigen belangen hebben die soms niet altijd lijken te sporen met de belangen van het slachtoffer. Soms wordt er over heel kleine dingen heel lang gecorrespondeerd.”
Er is volgens Den Ouden een schreeuwende behoefte aan goede informatie over het proces van de schaderegeling met alles wat daarbij komt kijken. “Dat blijkt uit de afname van de vele duizenden exemplaren van de ANWB Wegwijzer voor Verkeersslachtoffers. Is de huidige informatie dan niet goed? Jawel, maar toch stond deze (soms versnipperde) informatie niet garant voor een soepel verloop en kon in de praktijk lang niet altijd het geschokte vertrouwen in een goede afloop bij het slachtoffer herstellen.”
Bij het ontwikkelen van de NPP-site heeft de ANWB zijn kennis uit jarenlange praktijkervaring beschikbaar gesteld, “zoals bijvoorbeeld alle kennis die wij zetten in het boek Smartengeld dat wij om de drie jaar uitbrengen”.
Verzekeraars
Voorzitter Paul Overmars van het Verbond van Verzekeraars stelde: “Verzekeraars hebben bij de afhandeling van schade een prominente rol. Zij zijn uiteindelijk degenen die ervoor moeten zorgen dat het slachtoffer de schadevergoeding krijgt die hem of haar toekomt. De rol die verzekeraars spelen in de afhandeling van letselschade, is overigens niet in alle gevallen een onverdeeld genoegen. Niet voor de slachtoffers, maar ook niet voor verzekeraars zelf. Te vaak nog krijgen ze de zwarte piet toegespeeld als die afhandeling lang duurt. Bij sommigen in de samenleving bestaat de indruk alsof verzekeraars niet zouden wíllen betalen.”
Overmars stoort zich eraan, dat telkens het beeld wordt geschapen dat vooral zíj degenen zouden zijn die de zaken maar traineren. “Een populistisch en gemakkelijk beeld. Dat gaat er in als zoete koek”, aldus Overmars. “Ik wil die opvatting met alle kracht tegenspreken. Maar wie ben ik? Ik ben een van die verzekeraars. Maar de Leidse hooggeleerde aansprakelijkheidsdeskundige Carel Stolker vindt die eenzijdige beeldvorming ook niet terecht. Net als Wim Weterings, die dit voorjaar promoveerde op een onderzoek naar een betere afwikkeling van letselschade. Die constateert zelfs dat belangenbehartigers in het onderhandelingstraject eigen belangen hebben die soms afwijken van de partij waar het allemaal om gaat: het slachtoffer. Wat ziet het slachtoffer? Die ziet – behalve verzekeraars – een hele stoet van rechtshulpverleners, advocaten, medisch adviseurs, letselschade-experts, letselschadebureaus en noem maar op langstrekken. Allemaal om hem te helpen.”
Maar, zo stelde Overmars, ondertussen merkt het slachtoffer dat zaken moeizaam en traag verlopen en dat hij te laat en te weinig op de hoogte wordt gehouden. “Doen al die mensen niet hun best? Natuurlijk wel. Laten ze soms steken vallen? Natuurlijk óók. Maar er zíjn juist zoveel partijen bij dit proces betrokken omdat het een ingewikkeld proces is. Het is een verdomd lastig proces, mede doordat er zoveel partijen bij betrokken zijn, en bovendien omdat het vaak afhankelijk is van de medische eindtoestand van het slachtoffer.”
De entree van www.verkeersongeval.nl.
Folder met memokaartje
Behalve de website werd ook een nieuwe folder ten doop gehouden. Deze bevat een uitneembaar memokaartje met prominent daarop de sitenaam www.verkeersongeval.nl. “Informatie over de medische, juridische, sociale en financiële gevolgen van een verkeersongeval. Voor verkeersslachtoffers en hun familie”.

Reageer op dit artikel