nieuws

WAZ medio 2004 passé

Archief

De WAZ, de wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen, wordt vrijwel zeker per 1 juli 2004 afgeschaft.

Er is tot nu toe veel onzekerheid geweest over de datum waarop de WAZ zou worden afgeschaft. Aanvankelijk zag het er naar uit, dat dit begin 2004 zou zijn, maar uit de Miljoenennota maakten de meeste verzekeraars op, dat dit 2005 zou zijn (zie AM 19 pag.42/43). Het Verbond van Verzekeraars heeft inmiddels van het ministerie van Sociale Zaken begrepen dat het medio 2004 wordt. Het betreffende wetsvoorstel zal in februari naar de Tweede Kamer gaan.
Het Verbond is de publicatie in een landelijk dagblad dat “uitstel noodzakelijk zou zijn om verzekeraars in staat te stellen met een fatsoenlijk alternatief te komen” in het verkeerde keelgat geschoten. “Wat betreft de verzekeraars had de afschaffing begin 2004 kunnen plaatsvinden. Ze zijn er klaar voor.” De afschaffing brengt immers geen nieuwe producten met zich mee. De zelfstandigen kunnen een reguliere aov sluiten of de aov-dekking die zij ter aanvulling van de WAZ hebben gesloten uitbreiden. Het Verbond schat dat de afschaffing van de WAZ de verzekeraars jaarlijks een extra premie-inkomen oplevert van e 300 tot e 400 miljoen.

Reageer op dit artikel