nieuws

Walewein/Fred komt uit op schuld van e 4 mln

Archief

Het in februari failliet verklaarde intermediairbedrijf Walewein heeft, samen met het aan Walewein gelieerde assurantiekantoor Fred, een schuld die tegen de e 4 mln loopt. De verzekeringsportefeuille van Fred blijkt aan drie maatschappijen te zijn verpand.

Curator Freek Rikmenspoel is nog druk doende de schadelast in kaart te brengen. “Dagelijks melden zich nog nieuwe schuldeisers, zodat ik nog geen informatie over de totale schuldenlast kan geven.” In het eerste faillissementsverslag worden als belangrijkste schuldeisers genoemd hypotheekverstrekker SNS Bank (e 472.000), Delta Lloyd Leven (e 900.000), Falcon Leven (e 1,8 mln) en ING Bank (e 467.000). De totale schuldenlast zou tegen de e 4 mln lopen. “De vorderingen zullen nog afnemen als gevolg van provisie-inkomsten uit de verpande portefeuille”, aldus Rikmenspoel.
“Als oorzaken voor het faillissement van Walewein kunnen in elk geval worden aangewezen de zware financiële lasten, met name huisvesting en lease van bedrijfsmiddelen ten opzichte van de inkomsten. Zeker ook omdat de verplichtingen die de vennootschappen zijn aangegaan, gebaseerd waren op optimistische groeiprognoses, die zijn tegengevallen”, schrijft Rikmenspoel in zijn verslag.
Volgens bestuurder Ed Hollander werd de omzet van Walewein in 2000 bijna verdubbeld. De kosten stegen echter nog sterker: met 300%. De verliezen zouden over dat jaar e 820.000 (Walewein) en e 2,3 mln (Fred) hebben bedragen.
Uit het curatorverslag blijkt verder dat de assurantieportefeuille van Fred driemaal verpand is: aan SNS Bank, aan Falcon Leven en aan Delta Lloyd. Rikmenspoel heeft nog geen inzicht in hoe deze verpanding moet worden afgewikkeld. “Ik moet daarover nog met de pandhouders overleggen.”
Niet succesvol
Walewein kwam voort uit het in 1996 door Hollander en Paul Paans opgerichte SFS Financiële Dienstverlening en Assurantiën. In 2000 werd de naam veranderd in Fred. Naast assurantieadvisering was het bedenken van financiële concepten de kernactiviteit van Fred. De conceptactiviteiten werden later ondergebracht in Walewein, dat de concepten via Fred en andere tussenpersonen op de markt bracht.
“Het ‘nieuwe’ aan de werkwijze van Walewein was volgens Hollander dat de tussenpersoon niet veel meer hoefde te doen dan het aanleveren van informatie van klanten, waarna Walewein een financieel totaalpakket voor de klant samenstelde”, aldus het curatorverslag. Walewein voerde het concept van de Walewein Vermogensplanner; halverwege 2001 werd daarnaast de Walewein Hypotheek gelanceerd in samenwerking met BLG Hypotheken. De hoge verwachtingen werden echter door de realiteit gelogenstraft. “Beide producten zijn niet succesvol gebleken.”
De belangrijkste hypotheekverstrekker was BLG. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) trok vorig jaar de vergunning van vermogensbeheerder ATN in. Daarvoor in de plaats zou de Huizense vermogensbeheerder Kairos komen. BLG was echter niet bereid om met Kairos samen te werken en trok zich terug, waarmee voor Walewein een faillissement onvermijdelijk was geworden.

Reageer op dit artikel