nieuws

Wabb-register weer gekrompen

Archief

In het afgelopen jaar is het Wabb-register van de SER per saldo met bijna duizend namen gedaald. Op 1 januari 2003 telde het register 21.590 namen tegen 22.543 begin vorig jaar.

Het aantal mensen met een A-inschrijving zakte van 3.958 naar 3.806 als uitkomst van 177 inschrijvingen en 329 doorhalingen. Het aantal B-ingeschrevenen liep terug van 18.585 naar 17.784 als uitkomst van 1.145 inschrijvingen en 1.946 doorhalingen. Het aantal gevolmachtigde agenten daalde licht tot 408 (413), terwijl het aantal verleende volmachten nagenoeg op peil bleef: 2.009 (2.010).

Reageer op dit artikel