nieuws

Waarschuwing voor afkoopkosten kan in strijd zijn met EU-regels

Archief

Klanten moeten weten dat aan het afkopen van een levensverzekering kosten zijn verbonden. Maar niet alle waarschuwingen voldoen aan die eis. Dat heeft het Europese Hof van Justitie onlangs beslist.

Het Hof kreeg de vraag voorgelegd door het hof van beroep in Brussel. Daar was de zaak aanhangig gemaakt door verzekeraar Royal Axa Belge tegen verzekeringsmakelaar Stratégic Finance. De maatschappij verweet de tussenpersoon een passage te hebben geschrapt uit een offerte, waarin werd gesteld dat “opzegging, reductie of afkoop van een lopende levensverzekering met het oog op het aangaan van een andere levensverzekering doorgaans nadelig is voor de verzekeringnemer”. Royal Axa Belge, die de waarschuwing rechtstreeks had overgenomen uit een Belgisch koninklijk besluit van december 1992, eiste staking van deze praktijk op straffe van een dwangsom.
Volgens het Europese Hof van Justitie is de Belgische richtlijn in strijd met Europese wetgeving voor vrijheid van handelsverkeer. De waarschuwing is namelijk te algemeen en te vaag. “Er is geen onderscheid tussen opzegging, reductie of afkoop, niet wordt duidelijk om welk nadeel het gaat en evenmin worden criteria of middelen aangegeven om na te gaan of de verschillende opties al dan niet nadelig zijn”, aldus het Hof. “Het resultaat zal veeleer zijn dat de verzekeringnemer ervan wordt weerhouden een lopende overeenkomst te beëindigen, terwijl het in werkelijkheid voordelig zou kunnen zijn om een nieuwe overeenkomst te sluiten.”
Niet alle waarschuwingen zijn verkeerd. Volgens artikel 31 (lid 1 en 2) van de richtlijn 92/96/EEG (10 november 1992) moet aan verzekeringnemers nauwkeurige en objectieve informatie worden verstrekt. De hier vereiste gegevens – opgesomd in bijlage II – zijn wél voldoende voor een verzekeringnemer om te beoordelen of de nadelen van opzegging, reductie of afkoop van een levensverzekering opwegen tegen de eventuele voordelen van een nieuwe polis, zo vindt het Europese Hof van Justitie.

Reageer op dit artikel