nieuws

Waardeoverdracht binnen een week

Archief

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van het ministerie van Sociale Zaken om de termijn voor de waardeoverdracht van pensioenaanspraken te wijzigen.

Iemand die van baan verandert, krijgt voortaan zes maanden (in plaats van twee maanden) de tijd om te beslissen of hij zijn aanspraken wil overdragen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Als die persoon besluit tot overdracht, dan moet de pensioenuitvoerder de waardeoverdracht binnen een week (was drie maanden) regelen. Verder is zowel de oude als nieuwe werkgever verplicht om aan vertrekkende en komende werknemers informatie te verschaffen over het recht op waardeoverdracht.
De ministerraad stuurt het voorstel voor advies naar de Raad van State. Bij publicatie in het Staatsblad wordt het besluit van kracht.

Reageer op dit artikel