nieuws

VVHN wil spot Eigen Huis van de radio

Archief

De Vereniging van Hypotheekadviseurs in Nederland (VVHN) heeft de Vereniging Eigen Huis een brief gestuurd naar aanleiding van een ‘beledigende’ radiospot over hypotheekadviseurs. De uitzending van de spot moet worden stopgezet, vindt de VVHN.

Eigen Huis zendt momenteel een radiospot uit waarin hypotheekadviseurs op vermanende toon worden toegesproken als ‘dames en heren hypotheekadviseurs in snelle pakken’, die verhalen over lagere maandlasten en hoge beleggingsopbrengsten beter achterwege kunnen laten. “Vertel er ook even bij wat die mooie hypotheek met lagere maandlasten ú aan hogere provisie oplevert. En wat de risico’s voor de klant zijn. Begrepen? Goed zo”, wordt de adviseur te verstaan gegeven.
Karel Pauw (De Hypotheker), voorzitter van de vorig jaar opgerichte branchevereniging VVHN, zegt in zijn brief aan Eigen Huis: “De ongenuanceerde en in onze ogen beledigende uitlatingen door de veralgemenisering van laatdunkend optreden van hypotheekbemiddelaars is in onze ogen ontoelaatbaar.”
Pauw wijst erop dat de VVHN nauw samenwerkt met de Stichting Keurmerk Hypotheekbemiddeling (SKHB), waar ook Eigen Huis in het bestuur zit. “Een en ander klemt des te meer daar u als vereniging zelf juist zaken hebt gedaan met partijen die niet eens in het bezit waren van het keurmerk. Wij verzoeken u dan ook dringend en voor zover nodig sommeren wij u dat u zich onthoudt van dit soort uitlatingen.”
Eigen Huis is niet van plan de spot uit de ether te halen: “Een radiocommercial heeft per definitie een rauw randje om de luisteraars te prikkelen”. Eigen Huis zegt een onderzoek te gaan starten naar slechte hypotheekadviezen.

Reageer op dit artikel