nieuws

VVAA onderzoekt overname van PGGM-dochter Olma

Archief

VVAA Groep in Utrecht wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe eigenaar van levensverzekeraar Olma, nu nog eigendom van pensioenfonds PGGM. VVAA houdt momenteel een boekenonderzoek en zal nog deze maand de knoop doorhakken.

PGGM zette haar verzekeringsdochters eerder dit jaar te koop, nadat de voorgenomen joint venture met Delta Lloyd was afgeketst. Het pensioenfonds voor de zorg- en welzijnsector is eigenaar van Olma Leven, Careon Leven en Careon Schade. “We hebben vanaf dat moment onze interesse getoond in Olma”, zegt VVAA-directielid Louis Blank. “We zitten namelijk in hetzelfde marktsegment.”
Olma (± 35 medewerkers) richt zich vooral op huisartsen en medisch specialisten, terwijl VVAA alle zelfstandigen in de zorgsector tot haar doelgroep rekent. De ambities van ING (Nationale-Nederlanden en Movir) in deze markt, hebben volgens Blank geen rol gespeeld. “VVAA heeft altijd gezocht naar mogelijke vormen van samenwerking met Olma.” Volgens Blank wordt nog deze maand het due-diligenceonderzoek afgerond. “Dan moet er meer duidelijkheid zijn.”
Careon Schade
Als de verkoop van Olma aan VVAA slaagt, dan hoopt PGGM vervolgens Careon Schade te verkopen. “In het kader van de taakafbakening van pensioenfondsen, bouwen wij onze verzekeringsactiviteiten af”, zegt woordvoerder Kees Verhagen. “Voor Careon Schade bestaat ook een plan tot verkoop; we hebben een eerste marktoriëntatie gehouden. Maar Careon Schade komt pas na Olma aan de orde.”
Careon Leven houdt langzaam op te bestaan. PGGM biedt sinds vorig jaar zelf een aanvullend pensioenproduct (PGGM Extra Pensioen) aan en daarvan werden er in dat jaar al ruim tienduizend verkocht. Gevolg is dat de polissen van Careon Leven nauwelijks meer worden gesloten.
Verliezen
Pensioenfonds PGGM heeft in financieel opzicht weinig plezier beleefd aan de in 1994 gestarte verzekeringsactiviteiten. Naast de opstartkosten voor de eigen verzekeraars – toen nog Altis genaamd – werd in 1996 voor de aankoop van Olma e 19,1 mln betaald. In 1999 werd, na drie dramatische schadejaren met ziekteverzuimpolissen, nog eens e 60 mln in de verzekeringsdochters gepompt. Alleen in de jaren 2000 en 2001 leverden zij winst op: twee maal e 17 mln. Vorig jaar stond echter weer een verlies van e 23,5 mln onder de streep, bij een premieomzet voor eigen rekening van e 60 mln.
Olma dook vorig jaar zwaar in het rood: e -26,7 (-0,5) mln, bij een premieomzet van e 10,8 (14,6) mln. Careon Leven boekte een resultaat van e -3,7 (4,6) mln en Careon Schade behaalde e 9,8 (23,6) mln winst bij e 15 mln premie.
VVAA, verzekeraar en belangenbehartiger van zo’n 8.000 (para)medici, had vorig jaar een brutopremieomzet van e 133,3 (134,3) mln, waarvan uit schadeverzekeringen (vnl. Auto en Ziektekosten) e 74,1 (68,9) mln en uit levensverzekeringen e 59,2 (65,4) mln. VVAA is mederisicodrager in en uitvoerder van Medifire en Medirisk, twee onderlingen waarin ziekenhuizen en andere medische instelling hun brandverzekering, respectievelijk hun medische aansprakelijkheid hebben ondergebracht.
De groep omvat verder bureaus voor rechtsbijstand, belastingadvies, accountancy, praktijkadvisering, vermogensbeheer, assurantiebemiddeling en reizen. De omzet uit al deze zaken is e 29 mln. Het eigen vermogen van VVAA is e 90 mln (ultimo 2002).

Reageer op dit artikel