nieuws

VU leidt op tot ‘pensioenjurist’

Archief

De Vrije Universiteit van Amsterdam start in oktober met een leergang Pensioenrecht, die cursisten opleidt tot ‘certified pension lawyers’. De door VU-hoogleraar Eric Lutjens opgerichte Vereniging van Pensioenjuristen zal de geslaagden opnemen in het ‘Register van gecertificeerde pensioenjuristen’.

De leergang bestaat uit 24 colleges over juridische en fiscale pensioenonderwerpen, verdeeld over drie modules die worden afgesloten met een toets. De slotmodule bestaat uit het schrijven van een scriptie. Tot de groep docenten behoort naast Eric Lutjens ook Herman Kappelle van Aegon.
De cursuskosten bedragen in totaal e 9.975. Meer informatie op tel. 020-444-62.55 of internet: www.rechten.vu.nl/postacademisch.

Reageer op dit artikel