nieuws

Vrijwilligers verzekeraars verenigen zich

Archief

In het hoofdkantoor van Interpolis is de Micro Insurance Association Netherlands (MIAN) opgericht.

Deze organisatie wil groepen mensen in ontwikkelingslanden helpen bij oprichting en beheer van coöperatieve verzekeringsmaatschappijen. Het initiatief is genomen door zestig vrijwilligers, werkzaam bij verscheidene onderlinge verzekeringsmaatschappijen in Nederland.
Leden van MIAN bieden ondersteuning bij het opstellen van statuten, verzekeringsvoorwaarden en polissen en adviseren over administratie, premiestelling, schadeafwikkeling, het beheer van financiële reserves en eventuele herverzekering. Uitgangspunt is dat zij de lokale bevolking leren hoe zij zelf een verzekeringsprogramma opzetten en uitvoeren.

Reageer op dit artikel