nieuws

Voorzieningenrechter eens met oordeel PVK over SGWN

Archief

De Stichting Garantie- en Waarborgfonds Nederland (SGWN) is zonder vergunning actief als schadeverzekeraar en is daarom terecht door de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) gesommeerd haar activiteiten te staken, zo heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam geoordeeld.

SGWN is sinds het begin van de jaren tachtig actief als verstrekker van bouwgaranties. Sinds 1997 werden deze garanties verzekerd door het apart hiervoor opgerichte SGWN Verzekeringen. Deze maatschappij is vorig jaar failliet verklaard, nadat in juni een noodregeling was toegepast door de PVK.
Na het faillissement heeft SGWN de activiteiten voortgezet, daarbij volgens de PVK ten onrechte als verzekeraar optredend. Eind vorig jaar werd SGWN daarom gesommeerd te stoppen met haar garantieverstrekkende activiteiten. De stichting is daarop een procedure gestart om deze beslissing ongedaan te maken.
Deze procedure loopt nog; bij de voorzieningenrechter in Rotterdam werd intussen een verzoek ingediend voor een voorlopige voorziening, zodat de beslissing van de PVK kon worden geschorst. De rechter heeft echter geoordeeld dat de PVK de activiteiten terecht als verzekeren heeft aangemerkt en heeft het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen.
Desondanks zet de in Zutphen gevestigde stichting haar werkzaamheden voort. De PVK kan desgevraagd niet aangeven of zij hiertegen maatregelen kan of wil nemen.

Reageer op dit artikel