nieuws

Voorstel voor nieuwe Europese richtlijn consumptief krediet

Archief

De Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen voor een nieuwe richtlijn op het gebied van consumptief krediet. Het voorstel streeft naar het gelijktrekken van de regels in de afzonderlijke lidstaten.

De vorige richtlijn stamt uit 1987 en bevat alleen minimumregels. Lidstaten hebben daaraan hun eigen regels toegevoegd, zodat er aanzienlijke verschillen in regelgeving zijn ontstaan. Die moeten met een nieuwe richtlijn worden weggenomen.
Naast het gelijktrekken van de regelgeving in de diverse lidstaten streeft de commissie naar meer helderheid. Zo worden de normen voor het bepalen van de totale kosten voor de consument gestandaardiseerd, zodat aanbieders beter vergeleken kunnen worden. Naast deze totale kosten (annual percentage rate) zouden aanbieders de consument van twee nieuwe zaken op de hoogte moeten stellen: welk bedrag de klant aan de uitlenende instelling betaalt en welk percentage dat is van het totale te betalen bedrag. Hiermee moet het vergelijken van zowel binnen- als buitenlandse aanbieders makkelijker worden. Verder krijgt de klant binnen de voorgestelde richtlijn het recht om zich binnen veertien dagen alsnog zonder opgaaf van redenen terug te trekken.
De richtlijn heeft geen betrekking op hypotheken. Daarvoor heeft de commissie recentelijk een aanbeveling gedaan. Bovendien geldt voor hypotheken een Europese gedragscode.

Reageer op dit artikel