nieuws

Voorstel PensioenPoint tot fiscaal neutraal verevenen

Archief

PensioenPoint Nederland heeft aan de Vaste Kamercommissie van Financiën het voorstel gedaan om pensioenverevening bij echtscheiding voortaan fiscaal neutraal te laten verlopen.

“Het voorstel komt voort uit een praktijkgeval”, zegt directeur Jan van der Meer. “Een gescheiden stel wilde het huis laten aan de vrouw en het pensioen aan de man. Die vrouw legde het geval echter voor aan de Belastingdienst en die ziet dit als afkoop van pensioenverevening en zal dus de waarde van de toescheiding (de woning) belasten. Dat betekent dat zij het huis alsnog moet verkopen. Wij, en bijvoorbeeld ook de CDA-fractie in de Tweede Kamer, vinden dat ongewenst.”
Bij pensioenverevening wordt normaal het opgebouwde pensioen verdeeld over de twee scheidende echtelieden. Belastingheffing vindt pas plaats over de pensioenuitkeringen. Koopt (bijvoorbeeld) de man de pensioenverevening af, dan moet de vrouw over die afkoopsom belasting betalen, terwijl de man die afkoopsom als persoonsgebonden aftrek bij zijn belastingaangifte mag opvoeren. PensioenPoint hoopt de pensioenverevening te defiscaliseren: “geen aftrek meer maar dan ook geen belastingheffing meer”, aldus Van der Meer.
Hij wijst op het voorbeeld van alimentatie. “Dat werkt belastingtechnisch net zo. Maar alimentatie aan kinderen is tegenwoordig ook niet meer belast noch aftrekbaar.” In het PensioenPoint-voorstel is meegenomen om de verrekening van lijfrente- en kapitaalverzekeringen bij echtscheiding eveneens fiscaal neutraal mogelijk te maken.

Reageer op dit artikel