nieuws

Voogd + Voogd vindt het allemaal zelf uit

Archief

door Richard Vroom

Niet meer te tellen zijn de verhalen over de grote achterstanden in de verwerking van verzekeringsaanvragen, het afgeven van polissen en het afwikkelen van schades door tal van maatschappijen. Het zijn daarentegen vooral volmachtbedrijven die scoren met bovengemiddelde prestaties op het administratieve vlak. Dat je ook zonder aan de weg te timmeren een sterke reputatie kunt opbouwen, bewijst Voogd + Voogd. Dit volmachtbedrijf geniet onder intermediairs de kwalificatie ‘eredivisie’. Wat vinden ze daar zelf van?
De uitgestrekte akkers op Goeree-Overflakkee liggen er in deze tijd van het jaar verlaten bij. Op weg naar Sommelsdijk (bij Middelharnis) laat je letterlijk en figuurlijk de jachtige Randstad steeds verder achter je. Middenin het dorp zetelt heel onopvallend onze bestemming: Voogd + Voogd. De uiterst sobere inrichting van het eeuwenoude pand staat in scherp contrast met de zeer geavanceerde automatisering van de administratieve processen.
In de hal van het pand halverwege de Voorstraat ligt een stapeltje muismatjes ‘van het huis’. Een op de tafel geplakt etiketje maakt de twijfelende bezoeker duidelijk dat je er best eentje mag meenemen. Bij de voordeur in de hal is een elektrotechnicus bezig met het fijn afstemmen van de alarminstallatie. Dat is geen overbodige luxe, want enkele dagen eerder werd het verzekeringsbedrijf bezocht door inbrekers. Ze hebben elf computers meegenomen. Van de daders geen spoor.
Maar goed, we waren gekomen om eens een scherp beeld te krijgen van dit inmiddels met ruim 350 assurantiekantoren samenwerkende volmachtbedrijf, dat alom in de markt wordt geroemd om zijn snelle verwerking. Voogd + Voogd heeft van zeventien verzekeraars schade- , zorg- en/of levenvolmachten en administreert circa 210.000 polissen. Het bedrijf telt 55 medewerkers en koerst dit jaar af op een omzet van e 60 mln. En dat zou je absoluut niet achter die historische gevels zoeken.
Vierde generatie
De huidige eigenaar/directeuren, de broers Bas en Erik de Voogd vormen de vierde generatie van de familie die op dit Zuid-Hollandse eiland (dus niet Zeeuws, zoals driekwart van de Nederlanders denkt) een innovatief assurantiebedrijf runt.
De basis van de onderneming werd begin vorige eeuw gelegd door Hendrik de Voogd, destijds hoofdonderwijzer van de lagere school in Middelharnis. Omdat die functie bepaald geen financiële vetpot was, ging De Voogd vanaf 1909 als bijverdienste in de avonduren verzekeringen verzorgen voor particulieren. Maar hij richtte zich niet alleen op de burgers, want Hendrik maakt er ook serieus werk van om collega-onderwijzers in andere dorpen warm te maken voor de assurantieverkoop. In die jaren voor de Eerste Wereldoorlog had hij al ‘verzekeringsbroeders’ tot zelfs in Utrecht toe. Zijn zoon Bas moest op zeventienjarige leeftijd de kar gaan trekken, want Hendrik kwam al op vijftigjarige leeftijd te overlijden. Bas werkte bij een bedrijf in Rotterdam, maar werd door moeder gevraagd om de rol van kostwinner te gaan vervullen. Hij stortte zich vol overgave op de diverse assurantie-opleidingen en moest wachten tot zijn 21e voordat hij als makelaar in assurantiën kon worden beëdigd.
Systeem opzetten
De derde generatie bracht Henk de Voogd in beeld. Hij was dusdanig geïnteresseerd in elektronica, dat hij een baan bij het zeer inspirerende concern Philips ambieerde. Maar Henk moest in 1956 ook gewoon bij vader Bas komen werken.
In die magere jaren – vlak na de watersnoodramp van 1953 die ook Goeree-Overflakkee zwaar trof – kon Henk de Voogd zich toeleggen op het opzetten van een goed administratief systeem voor de verwerking van de posten van subagenten. In 1959 ontving hij de eerste volmacht, en wel van De Generale Verzekeringsmaatschappij, een van de rechtsvoorgangers van Aegon.
Met de opkomst van de computers in de jaren zestig kon Henk zich helemaal uitleven in de techniek. Administratieve software maken, werd zijn lust en zijn leven. Het bedrijf groeide gestaag, het aantal volmachten groeide gestaag en dat alles in de luwte buiten de schijnwerpers van de publiciteit.
Afbouw eigen portefeuille
Kort voor de eeuwwisseling geeft Henk het estafettestokje door aan twee zoons: Bas en Erik. Samen runnen zij het bedrijf in de geest van de vorige generaties, dus veel aandacht voor de administratieve processen. Bas: “Wij zijn nu helemaal gericht op de dienstverlening aan het intermediair. Tijdens het bewind van pa is er al voor gekozen om de tussenpersonen tot dé klant te maken. Er is toen bewust voor gekozen om de eigen portefeuille, waarvoor met name opa Bas in de buitendienst actief was, te laten uitsterven. Die portefeuille is nu vrijwel helemaal leeggelopen en omvat alleen nog wat posten van vrienden en familieleden. Maar stapt hier vandaag een onbekende het kantoor binnen om bijvoorbeeld een autoverzekering te sluiten, dan wordt ie verwezen naar een met ons samenwerkend assurantiekantoor. De tussenpersoon is voor ons dé klant.”
Voogd + Voogd heeft eigenlijk geen verkoopapparaat. Er is één accountmanager voor het onderhouden en uitbouwen van de relaties met de meer dan 350 tussenpersonen. Bas en Erik hebben dit jaar voor het eerst een marketingbudget begroot, want ze willen het bedrijf nadrukkelijker op de kaart gaan zetten bij het intermediair. De concurrentie tussen de volmachtbedrijven neemt toe en de alsmaar grotere investeringen in de automatisering moeten uiteraard renderen. Tot dusver kon de groei vooral worden gerealiseerd via uitbreiding van de omzet bij de bestaande kantoren.
Erik: “Wij investeren per jaar voor niet minder dan 700.000 euro in onze ICT. Wij kunnen onze klanten, dus de tussenpersonen, nu van dienst zijn om via internet verzekeringen te sluiten. Al anderhalf jaar kunnen onze tussenpersonen via www.voogd.com de eigen polis- en schade-administratie inzien en mutaties doorgeven.”
Met wat voor tussenpersonen doen jullie vooral zaken?
“Vooral met assurantiekantoren die gericht zijn op schadeverzekeringen”, zegt Erik. “De meeste hebben drie, vier of meer medewerkers. Het zijn overwegend NVA- en NBVA-leden. Zij gebruiken ons meestal als primaire leverancier en niet als een soort postenbank, want dan moeten ze bij het DAK zijn”.
Basis van het succes is de snelheid van werken. Bas: “Via ons extranet kan er in toenemende mate real-time verwerking plaatsvinden. De rest gebeurt op basis van dagverwerking. Op het moment dat wij de aanvragen niet op dezelfde dag verwerkt krijgen, ontstaat hier al een zenuwachtige sfeer. Wij praten dan direct al over een achterstand, waar veel maatschappijen spreken van een werkvoorraad”.
Hij wijst erop, dat hun bedrijf in de afgelopen jaren niet ‘gepijnigd’ is door fusies en overnames. “Wij kiezen voor een gestage, autonome groei en willen absoluut niet kapot groeien. Groeicijfers van gemiddeld 20% per jaar zijn al fors genoeg.”
“Wat heel belangrijk is, is dat we eigen software hebben”, legt Erik uit. En daarbij wijst hij ook op het aspect continuïteit: “Wij hebben een dame op onze software-afdeling hebben, die al dertig jaar voor ons programmeert”. Hij vervolgt: “De concurrenten zijn op zoek naar onze software, want daarmee kan efficiënt worden gewerkt. Wij hebben van diverse maatschappijen voorstellen gehad om ons over te nemen of samen een nieuw bedrijf op te zetten. Of om portefeuilles te gaan beheren in onze administratie.”
Bas: “Laatst hadden we hier een grote verzekeraar op bezoek. Die zei: ‘Wat jullie hier doen met je team van programmeurs, is meer dan ik met het tienvoudige aan programmeurs bereik’. En dat heeft onder meer te maken met het feit dat veel verzekeraars hun programmeerwerk uitbesteden aan externe partijen. Mijn vader wees mij er vroeger al op, dat tal van directieleden bij maatschappijen geen affiniteit hebben met of verstand van automatisering. Daarin lijkt nog weinig te zijn veranderd. Ze zijn heel erg op de verkoop gericht. Er is eerst een marketingformule, dan een product en pas later gaan ze bedenken hoe het allemaal moet worden verwerkt in hun administratie.”
Erik: “Wij hebben altijd eerst de software klaar, voordat de productfolder er is. Op die manier zijn er enkele pakketpolissen voor particulieren ontwikkeld. De tussenpersonen kunnen samen met hun klant zo’n pakket samenstellen, waarbij ze per type verzekering een risicodrager kunnen kiezen uit de reeks volmachtmaatschappijen. De tussenpersoon kan op die manier zijn eigen pakketpolis samenstellen. In de afgelopen drie jaar hebben we al dertigduizend van die pakketpolissen gesloten”.
Zwaar transport
Ook in de bedrijvenmarkt koesteren de broers enkele succesvolle trajecten. Bas: “We hebben als een van de weinige bedrijven in ons land volmachten van diverse maatschappijen om zware transportmiddelen te accepteren. We hebben nu al meer dan vijfduizend vrachtwagens in de boeken”. “En ook dat danken wij”, springt Erik in, “aan onze graad van automatisering, want wij hebben een heel goed inzicht in de schaderesultaten; niet alleen per wagenpark, maar ook per chauffeur. Wij weten welke chauffeurs welke schades veroorzaken, ongeacht bij welke transporteurs ze rijden”.
Bij de pakketpolis voor het mkb is er vooral sprake van door Voogd + Voogd samengestelde pools van risicodragers, zoals bij de avb het geval is. Bas: “Maar over die mkb-markt gesproken: wij hebben ook een heel mooi concept van de FNV”. Erik vult aan: “Zij zagen daar een verschuiving in hun ledenbestand naar zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De FNV deed een onderzoek in de Nederlandse markt om voor deze groep tot een eigen verzekeringslabel te komen. Ze zijn uiteindelijk bij ons terechtgekomen. Wij zijn niet afhankelijk van één maatschappij en bovendien zijn weinig direct-writers ingericht op de per definitie adviesgevoelige mkb-markt”.
Bas: “Aan de ene kant bieden wij dus, via onze 350 tussenpersonen, een verkoopkanaal. En aan de andere kant bieden wij voldoende aanbod aan producten en risicodragers. Want de ene verzekeraar wil bijvoorbeeld geen vrachtwagens van de zogeheten eigen rijders verzekeren en een andere verzekeraar wil bijvoorbeeld geen aov’s aanbieden voor cliniclowns. Maar dat zijn wel FNV-leden”.
Via de website van de FNV kunnen de zzp’ers kenbaar maken dat ze contact willen hebben met een adviseur in de buurt. Zo’n signaal komt dan in het administratiesysteem bij Voogd + Voogd binnen. Erik: “De zzp’er heeft zelf op de site een in zijn buurt gevestigd tussenpersoon aangewezen. De betrokken tussenpersoon ontvangt automatisch een e-mailbericht, dat op ons extranet een bericht voor hem staat. Daar kan die tussenpersoon de gegevens van de zzp’er vinden en dus direct contact zoeken.” Bas voegt er opgetogen aan toe: “We hebben in het eerste jaar al meer dan honderd aov’s gesloten bij zzp’ers”.
Behalve voor de meest gangbare schade-, leven-, rechtsbijstand- en uitvaartverzekeringen, heeft het Sommelsdijkse bedrijf ook volmachten op het gebied van zorgverzekeringen. Bas: “Een belangrijke bottleneck bij dergelijke verzekeringen is de medische acceptatie. En bij de schadebehandeling moet je toch zorgen voor een team van deskundigen om iemand die arbeidsongeschikt is geraakt, zo snel mogelijk weer op de been te krijgen. Wij doen die acceptatie en schadebehandeling dan ook in zeer nauwe samenwerking met de betrokken volmachtgevers”.
Maatwerk-verzoeken
Het gebeurt ook herhaaldelijk dat tussenpersonen bij Voogd + Voogd aankloppen met specifieke productwensen. Zo zijn er maatwerkoplossingen bedacht voor intermediair van Scania (vrachtwagens) en tussenpersonen die betrokken zijn bij de vestigingen van Smart in Capelle aan den IJssel en Den Haag. In dat rijtje staat ook Safe Motors, een keten van motorzaken. Die kwam onlangs door een faillissement negatief in de publiciteit. Inmiddels is daar een doorstart gemaakt. Het faillissement had geen vervelende consequenties voor Voogd + Voogd. “Er kwamen alleen enige tijd geen nieuwe verzekeringsaanvragen uit die hoek binnen”, tekent Erik aan.
Wat in de lucht zit, maar nog niet concreet naar buiten mag komen, is een hechte samenwerking van het volmachtbedrijf met een groep van assurantietussenpersonen. Die intermediairs hebben ervoor gekozen om Voogd + Voogd als hofleverancier van schadeverzekeringen aan te wijzen. Naar verwachting zal die groep er binnen enkele maanden ruchtbaarheid aan geven. Het zou gaan om een groep van zeker zeventig kantoren.
‘Klik en Sluit’
Trots vertellen Bas en Erik, dat hun volmachtbedrijf vorig jaar mei als eerste kon overgaan tot het volledig geautomatiseerd sluiten van bromfietsverzekeringen. De tussenpersonen konden een bromfietser binnen enkele ogenblikken na het verzoek om verzekering het bromfietsplaatje plus de polis meegeven.
Erik: “Er zijn in totaal nu al meer dan zestienduizend verzekeringen door ons intermediair via internet gesloten en verwerkt. Bromfietsverzekeringen kunnen trouwens alleen nog maar online worden gesloten. We hebben onze eigen ‘Rolls’ in de vorm van het programma Klik en Sluit. Het intermediair kan bij tal van verzekeringen de premies en dekkingen op het scherm vergelijken en direct tot sluiten overgaan.”
In het gesprek met de broers keert één aspect steeds terug; om het in sporttermen uit te drukken: alle ballen op het intermediair. Bas: “De consument hoeft ons niet te kennen. Als de tussenpersonen ons maar kennen. In dat opzicht kun je ons vergelijken met een bedrijf als Unilever. De mensen kopen in de supermarkt geen producten met het merk Unilever, maar als ze bij de uitgang zijn, hebben ze wel een heleboel van Unilever in hun winkelwagentje liggen. Wij willen ons als merk bij de tussenpersoon neerzetten”.
Zoals gezegd, wil het bedrijf de komende tijd meer naar buiten treden, onder het motto ‘van productgericht naar marktgericht’. Dat naar buiten treden, gebeurt ook letterlijk, want begin volgend jaar verlaat Voogd + Voogd de historische kern van Sommelsdijk om een modern gebouw aan de rand van het dorp te betrekken.
Erik (links) en Bas de Voogd: “Als de post niet dezelfde dag kan worden verwerkt, noemen wij dat al een achterstand, waar veel maatschappijen spreken van een werkvoorraad”.
Bas de Voogd (38) volgde Heao (economisch-juridische richting) en was jarenlang als partner betrokken bij pensioenadviesbureau De Voogd Van der Heide in Dordrecht. Hij maakte in 1998 de overstap naar Sommelsdijk. Binnenkort wordt Bas (in navolging van zijn vader) lid van de Commissie Economische Zaken van de gevolmachtigdenorganisatie NVGA. Hij is bij Voogd + Voogd verantwoordelijk voor de acceptatie, administratie, schaderegeling en financiën.
Erik de Voogd (31) koos aanvankelijk voor de autotechniek en volgde daartoe een opleiding aan het instituut IVA. Hij trad desondanks in 1992 als binnendienstmedewerker bij Voogd + Voogd in dienst. In 1998 werd hij, tegelijk met Bas, tot directeur benoemd. Erik is primair verantwoordelijk voor automatisering en voor marketing.

Reageer op dit artikel