nieuws

Volmachtconsultants richten stichting op

Archief

Drie consultants hebben de stichting Samenwerkende Volmacht Consultants (SVC) opgericht.

De oprichters, voorzitter Michiel Brandt, Wim van de Weg en Richard Meinders, zijn allen werkzaam als consultant voor volmachtbedrijven. Om te worden erkend door de stichting, moet een consultant onder meer vijf jaar actief zijn geweest als feitelijk leider van een volmachtbedrijf en in het bezit zijn van de diploma’s Assurantiebemiddeling A en Gevolmachtigd Agent. Daarnaast worden in de erkenningsregeling eisen gesteld aan vakkennis en integriteit. Aan opdrachtgevers moeten garanties worden gegeven over voorwaarden, offreren en discretie.
De stichting wil workshops en trainingen ontwikkelen en een kennisbank opzetten, waarmee de aangesloten consultants hun kennis op peil kunnen houden. Zo is er een organisatiehandboek ontwikkeld in het kader van de kwaliteitsnormering van volmachtorganisatie NVGA. De komende maanden worden workshops georganiseerd over onder meer resultaat- en schadelastbeheersing.
Doelstelling van SVC is dat volmachtbedrijven door erkende consultants worden ondersteund bij het opzetten en verbeteren van hun bedrijf. Voor die ondersteuning kan worden geput uit een netwerk van bedrijven als Anva, Kemper & De Jong Financieel Management en softwareadviesbureau Grijpma ASG. De stichting is te vinden op www.meinders.biz/svc.
Het bestuur van SVC, vlnr: Richard Meinders, Michiel Brandt en Wim van de Weg.

Reageer op dit artikel