nieuws

Volgend jaar ‘opting-out’ voor Ziektwet-vangnet

Archief

Begin volgend jaar krijgen werkgevers de mogelijkheid om risico te dragen voor het ‘wachtgeldfondsendeel’ van het Ziektewet-vangnet.

Volgens de ‘Wet eigenrisiocodragen Ziektewet’ die 1 januari 2003 van kracht wordt, kunnen werkgevers ervoor kiezen zelf het risico te dragen voor ziekteverzuim binnen de vangnetconstructie. De opting-out heeft uitsluitend betrekking op werknemers zonder een vast dienstverband, zoals uitzendkrachten en freelancers.
Bij de (gedeeltelijke) privatisering van de Ziektewet is voor bepaalde groepen werknemers de Ziektewet gehandhaafd als ‘vangnet’. Dit ‘vangnet’, dat wordt gefinancierd uit de ‘wachtgeldfondsen’, geldt niet alleen voor werknemers zonder vast dienstverband, maar ook voor heringetreden arbeidsgehandicapten en vrouwen die verzuimen in verband met zwangerschap en bevalling. Op hen hebben de opting-outmogelijkheden echter geen betrekking.

Reageer op dit artikel