nieuws

VNAB wil snelle invoering elektronisch beurssysteem

Archief

De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) wil in maart van start gaan met e-ABS, het elektronische systeem voor online schadeafwikkeling. Met het systeem is al een zeven weken durende proef uitgevoerd. Later dit jaar wil de VNAB ook overgaan tot elektronische plaatsing van risico’s.

Het bestuur van de VNAB pleitte tijdens de jaarvergadering op 18 december voor de invoering van e-ABS, omdat modernisering van de infrastructuur van cruciaal belang wordt geacht voor het voortbestaan van de co-assurantiemarkt. Met het systeem wordt vooral beoogd de huidige werkprocessen efficiënter en goedkoper te maken.
Invoering van het elektronische beurssysteem brengt een mogelijke sluiting van de assurantiebeurzen in Amsterdam en Rotterdam dichterbij. “Als ‘bouwpastoor’ van het huidige beursgebouw in Amsterdam gaat het sluiten ervan mij uiteraard aan het hart, maar rationeel heb ik geen enkele moeite met een dergelijk besluit. De markt dwingt ons nu eenmaal tot een andere aanpak”, aldus VNAB-voorzitter Rolf van der Wal (Aon). Wel zijn volgens hem verbetering van het kennisniveau en het behoud van de menselijke contacten essentiële succesfactoren. Van der Wal denkt aan een “Lloyd’s koffieshop nieuwe stijl”.
De co-assurantiemarkt zou zich volgens het bestuur onder impuls van de VNAB moeten ontwikkelen tot een centre of excellence en de efficiency moeten vergroten voor innovatieve oplossingen ter afdekking van grote en complexe risico’s. “Als we daarin daadwerkelijk slagen, zouden we de markt een belangrijke stap voorwaarts brengen”, zegt VNAB-secretaris/penningmeester Kees Krijgsman (Allianz). De bereidheid van partijen om hiermee hun bestaande werkprocessen aan te passenm, vindt hij veel belangrijker dan de geldelijke investering die het nieuwe elektronische beurssysteem met zich meebrengt. “Wie deze investering niet wil doen, heeft in feite geen geloof meer in de co-assurantiemarkt.”
Riskclick
Voor de implementatie van e-ABS wordt gebruik gemaakt van software van het Brits/Amerikaanse bedrijf Riskclick. Voor begeleiding en beheer wil de VNAB een driejarig contract sluiten met ABZ. Volgens Krijgsman bedragen de kosten bij vijfhonderd gebruikers ongeveer e 4,2 mln; bij duizend gebruikers is een investering nodig van circa e 5 mln. Makelaars nemen 60% van de vaste kosten voor hun rekening, verzekeraars de rest.
Een proef met schadeclaims, waarbij drie makelaars, vier verzekeraars en vijf expertisebureaus zeven weken lang de schades zowel op de huidige manier als via Riskclick hebben afgewikkeld, heeft uitgewezen dat met e-ABS snellere, efficiëntere en goedkopere schadeafwikkeling mogelijk is dan werd verwacht. In totaal werden 68 schademeldingen afgehandeld, waarmee 328 berichten gemoeid waren.
Volgens Piet van Genderen, voorzitter van de VNAB-stuurgroep e-ABS, overtreffen de besparingen de investeringen. “Door IG&H zijn alleen al de besparingen aan personeelskosten geraamd op circa e 8 mln per jaar. In werkelijkheid zullen de inkomsten hoger kunnen uitvallen, zeker als ook de huidige kosten voor de beide assurantiebeurzen goeddeels zullen wegvallen.” De besparing wordt voor 70% behaald in het plaatsen van risico’s en voor 30% in de schadebehandeling.
Met Riskclick wordt nu verder onderhandeld over het systeem. Nog deze maand zal een definitief voorstel aan de leden worden gedaan. Als zij groen licht geven, wordt ernaar gestreefd in maart of april met e-ABS van start te gaan voor schadeafhandeling. In het tweede kwartaal moet vervolgens een proef plaatsvinden met elektronische plaatsing van risico’s, gevolgd door een definitieve invoering in het derde kwartaal van 2003.
Terreurpool
Van der Wal ziet, ondanks de vorming van een terreurpool door verzekeraars, herverzekeraars en overheid, nog geen directe oplossingen in het verschiet voor de dekking van het terrorismerisico. “De komst van de pool laat langer op zich wachten dan gewenst is en mede door signalen uit de ons omringende landen lijkt de animo bij zowel verzekeraars en herverzekeraars als verzekerden om dit risico te verzekeren, minder dan door iedereen wenselijk wordt geacht.”
Krijgsman adviseert namens de verzekeraars de huidige interim-clausule voorlopig te handhaven. “Hoewel de terrorismepool op zich een belangrijke stap voorwaarts is, hadden wij liever gezien dat er voor een verplichte deelname voor verzekeraars was gekozen. Dat had de kans op voldoende capaciteit beter gegarandeerd.”
Bestuur
Makelaar Toon van Ginkel (Van Ginkel & Co) en verzekeraar Henk van Calcar (ex-Erasmus) zijn afgetreden als bestuurslid van de VNAB. Hun vervangers zijn Gerard van Ommeren (Schouten Insurance International) en Jan Westerbeek (Nieuwe Hollandse Lloyd). Hans Frederiks, directeur ABZ Co-assurantie, die het VNAB-bestuur de laatste jaren secretarieel ondersteunde, nam tijdens de algemene vergadering eveneens afscheid. Hij kreeg de gouden VNAB-speld uitgereikt voor zijn inzet gedurende de afgelopen 35 jaar.
VNAB-voorzitter Rolf van der Wal: “Rationeel gezien heb ik geen enkele moeite met het sluiten van de assurantiebeurzen”.

Reageer op dit artikel