nieuws

VNAB wijzigt interim- clausule terrorismedekking

Archief

De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) heeft de voor beurspolissen opgestelde interim-clausule voor de dekking van het terrorismerisico voor de co-assurantiemarkt aangepast.

De oorspronkelijke interim-clausule, opgesteld door de beursverzekeraars, sluit terrorisme en sabotage uit. De aanpassing heeft geen betrekking op de inhoud van de clausule, maar op de wijze waarop deze uiteindelijk zal worden ingevoerd.
Cees Kortleve, namens Aon lid van de betrokken werkgroep, verklaart: “In de circulaire die met de interim-clausule is meegestuurd, stond dat de uiteindelijke clausule niet verder zal gaan dan de interim-clausule en dat deze met terugwerkende kracht zou ingaan. Van de kant van de beursmakelaars is daarop negatief gereageerd. Zij vonden dat de definitieve clausule niet zomaar met terugwerkende kracht kon ingaan. Daarom hebben wij een nieuwe slotalinea geformuleerd, waarin staat dat de verzekerde wordt geïnformeerd over de uiteindelijke tekst en daar dan ‘nee’ tegen kan zeggen”.
In de clausule is terrorisme omschreven als “gewelddadige handelingen die worden begaan door een organisatie om indruk te maken op de bevolking en om een klimaat van onzekerheid te scheppen”.
VNAB-voorzitter Rolf van der Wal vindt dat uniforme clausules gehanteerd zouden moeten worden in zowel de provinciale als de co-assurantiemarkt, maar vreest dat dit niet zal gebeuren. “Voor een goed functionerende co-assurantiemarkt heb je nu eenmaal uniformiteit in clausulering nodig, want anders werkt het gewoonweg niet”, zei Van der Wal tijdens de algemene vergadering van de VNAB op 13 december.
Kritiek op clausules
Verzekeringsjurist Frank Stadermann vindt de interim-clausule van de VNAB te riskant. Verzekeraars moeten niet moeten proberen het begrip terrorisme te definiëren, want dan haal je veel bewijslast naar je toe, vindt hij. “Door bijvoorbeeld te spreken van een ‘organisatie’, moet je al aantonen dat het geen daad van een eenling was”.
Stadermann is ook beducht voor het dekken van de gevolgen van maatregelen die bijvoorbeeld door een overheid worden genomen. “Neem als voorbeeld de situatie dat een overheid, al dan niet terecht, besluit om een vliegtuig neer te halen ten einde een terroristische aanslag te voorkomen. Als je dat niet wil dekken, bereik je dat niet met deze clausule.”
Stadermann heeft voor een cliënt-verzekeraar de volgende terrorisme-clausule ontwikkeld:
Van deze verzekering is/zijn uitgesloten (aansprakelijkheid voor) schaden en/of verliezen, direct of indirect in de ruimste zin van het woord veroorzaakt door of ontstaan uit:
– terrorisme of de nasleep daarvan;- dreiging van of – al dan niet gegronde – vrees voor terrorisme;- maatregelen, genomen of te nemen in verband met terrorisme of dreiging van dan wel – al dan niet gegronde – vrees voor terrorisme.

Reageer op dit artikel