nieuws

Vlaggenschip NN loopt averij op

Archief

Het levenbedrijf van Nationale-Nederlanden (NN), het vlaggenschip van de verzekeraar, heeft vorig jaar averij opgelopen. Premieomzet en nettoresultaat liepen fors terug. De teruggang kon gedeeltelijk worden gecompenseerd door verbeterde resultaten van het schade- en zorgbedrijf.

NN legt sinds vorig jaar sterk de nadruk op winstgevendheid boven omzet, zo schrijft de directie in een toelichting op de jaarcijfers. Ook wordt “de hoogste prioriteit” gegeven aan verbetering van de service aan het intermediair. Dat neemt niet weg dat het nieuwe belastingregime en verslechterde economisch klimaat de resultaten van het levenbedrijf vorig jaar fors hebben gedrukt. Vooral de afschaffing van de basisaftrek lijfrente en de fiscale beperking van bedrijfsspaarregelingen worden als pijnlijk ervaren. “De overheid heeft opnieuw maatregelen doorgevoerd die het de burger moeilijk maken een goed pensioen op te bouwen en zorgen voor een aanhoudende druk op de administratieve capaciteit van verzekeraars”, aldus de directie.
De brutopremieomzet van NN Leven daalde met 10% tot e 4.502 (5.007) mln. De leventekening in eigen land liep terug tot e 4.127 (4.640) mln. De premie eigen rekening nam af naar e 4.044 (4.598) mln. De periodieke premies daalden licht tot e 2.084 (2.109) mln. De koopsommen daarentegen vielen terug met 21,3% naar e 1.960 (2.489) mln. “Deze daling wordt vooral veroorzaakt door het beëindigen van een groot collectief contract”, aldus de directie. De directie doelt hierbij op het miljoenencontract van PGGM, waarop ook Delta Lloyd en Hooge Huys hadden meegetekend. Andere oorzaken voor de premieteruggang zijn de afwaardering van aandelen met als gevolg een negatief premievolume en de premiedispensaties bij bedrijfspensioenen. Zonder deze oorzaken is er een lichte groei in premieomzet, aldus de directie.
Het technisch resultaat van het levenbedrijf daalde naar e 318,3 (353,1) mln. De bedrijfskosten wijzigden zich nauwelijks: e 493,9 (491,9) mln. Het brutoresultaat kwam lager uit op e 480,9 (545,6) mln.
Begin vorig jaar zijn de portefeuilles van bedrijven in Aruba en de Nederlandse Antillen overgedragen aan ING Insurance International. Verder heeft NN Leven haar belang in beleggingsmaatschappij Berendaal verkocht. De vermogenspositie van de maatschappij werd fors afgeroomd door de dalende beurskoersen: van e 7,8 mld in 2001 naar e 5,7 mld vorig jaar. In 2000 bedroeg het vermogen van NN Leven nog e 9,2 mld.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf van NN zag het brutopremie-inkomen vorig jaar toenemen met 2,3% tot e 1.184 (1.158) mln, waarvan in ons land e 1.178 (1.152) mln. De toename kwam vooral op het conto van de branche Medische varia met een groei tot e 490,5 (465,2) mln. Het technisch resultaat verbeterde spectaculair tot e 81,0 (28,5) mln. “De forse groei in premie en technisch resultaat is vooral te zien in Inkomensverzekeringen”, aldus de directie.
In Motorrijtuigen liep de premieomzet terug tot e 274,1 (278,7) mln, waarvan in de WA-tekening e 150,4 (153,3) mln en de cascoverzekering e 123,5 (125,1) mln. Het technisch resultaat verslechterde tot e -18,0 (-10,9) mln. Ook in Transport daalde het premie-inkomen tot e 26,7 (31,1) mln maar steeg het technisch resultaat naar e 6,0 (3,4) mln. Brand boekte een hoger premievolume van e 291,9 (283,6) mln, maar bleef verliesgevend: e -14,0 (-8,4) mln. In Overige varia ging de premieomzet omhoog naar e 100,6 (99,2) mln, waarvan in Aansprakelijkheid e 94,2 (92,8) mln. Het technisch resultaat verslechterde tot e -7,0 (-0,2) mln.
De bedrijfskosten namen iets af tot e 365,8 (371,7) mln, waarvan e 259,7 (260,4) mln aan acquisitiekosten. De vermogenspositie liep terug door daling van de aandelenmarkten van e 642,2 mln in 2001 naar e 439,6 mln vorig jaar. De solvabiliteitsmarge ging eveneens achteruit: 177% (227%).
Zorgbedrijf
Het brutopremie-inkomen van NN Zorg steeg vorig jaar naar e 212 (201) mln, waarvan in ons land e 209 (197) mln. Het technisch resultaat bedroeg e 1,6 (-3,2) mln. De bedrijfskosten kwamen uit op e 26,7 (24,9) mln. Het brutoresultaat nam toe naar e 3,7 (-1,9) mln en het nettoresultaat verbeterde naar e 2,4 (-1,2) mln. Nationale-Nederlanden 2002 2001 (in e 1 mln) brutopremie 5.898 6.366 nettoresultaat 477,2 504,5 Levenbedrijf brutopremie 4.502 5.007 w.v. eigen rekening 4.044 4.598 w.v. periodiek 2.084 2.109 koopsommen 1.960 2.489 technisch resultaat 318,3 353,1 nettoresultaat 419,7 472,6 Zorgbedrijf brutopremie 212 201 technisch resultaat 1,6 -3,2 nettoresultaat 2,4 -1,2 Schadebedrijf brutopremie 1.184 1.158 w.v. ziekte en ongevallen 491 465 motorrijtuigen 274 279 transport 27 31 brand 292 284 overige varia 102 99 technisch resultaat 48,3 12,4 w.v. ziekte en ongevallen 81,0 28,5 motorrijtuigen -18,0 -10,9 transport 6,0 3,4 brand -14,0 -8,4 overige varia -7,0 -0,2 nettoresultaat 55,1 33,1 medewerkers 4.899 4.986

Reageer op dit artikel