nieuws

Vijfhonderd cursisten voor Fundum Academie

Archief

De begin 2003 opgerichte Academie van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Fundum trok afgelopen jaar vijfhonderd cursisten. Directeur Jan Oosterbroek vindt het onbegrijpelijk dat de bedrijfstak zo weinig oog heeft voor inkomensvervangende verzekeringen.

Oosterbroek spreekt zijn verbazing uit dat in de voorgestelde vakbekwaamheidseisen in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD), opnieuw de concentratie ligt op de klassieke branches Leven, Schade en Hypotheken. “Ik heb werkelijk nog niemand gehoord die een lans breekt voor kennis op het gebied van bijvoorbeeld de sociale wetgeving en meer in het algemeen de specifieke aandachtspunten bij inkomensvervangende verzekeringen. Vanuit de Academie zullen wij hier zeker op inspringen. Want ik geloof gewoon niet dat iemand een verantwoord financieel plan kan maken zonder gedegen kennis van bijvoorbeeld de sociale voorzieningen.”
Hij verwacht dat het aantal opleidingen aan de academie dit jaar uitgebreid zal worden. “Ons doel is niet om een opleidingsorganisatie te worden. Maar de ontwikkelingen op het gebied van inkomensvervangende verzekeringen en het sociale verzekeringsstelsel gaan zo razendsnel, dat ik zeker weet dat wij dit jaar een belangrijke ondersteuning kunnen geven aan het met ons samenwerkende intermediair.” Oosterbroek staat overigens op het standpunt dat de deelnemende bedrijven financieel moeten bijdragen aan de opleiding. “Voor de motivatie van de cursist vinden wij dat belangrijk. Met alles wat je gratis doet, wordt toch makkelijker omgegaan. Maar er speelt ook een ander aspect mee. Door aan de deelnemende bedrijven een financiële vergoeding te vragen, maken wij duidelijk dat het echt gaat om kennisoverdracht en niet om een veredelde marketingbijeenkomst ter promotie van onze eigen producten.”
De Fundum Academie bood afgelopen jaar drie opleidingen aan: Inkomensbescherming binnen het Financiële Plan, Inkomensbescherming voor ondernemers en Risicomanagement op het gebied van Mens en Arbeid. Aanleiding voor de oprichting van de Academie was de onvrede over het gebrek aan goede opleidingen voor het intermediair op het gebied van sociale verzekeringen en meer in het bijzonder algemeen inkomensvervangende verzekeringen”, zegt Oosterbroek.

Reageer op dit artikel