nieuws

VGZ vorig jaar in de rode cijfers

Archief

Zorgverzekeraar VGZ die in 2001 nog een positief concernresultaat had van e 29,1 mln, is in 2002 in de rode cijfers gekomen. Het negatieve groepsresultaat van e 44,5 was vooral te wijten aan het ziekenfonds dat een verlies had van e 43,8 mln.

VGZ wijt de slechtere resultaten aan dezelfde oorzaken als andere zorgverzekeraars: tegenvallende zorgkosten, extra kosten in verband met wachtlijsten en tegenvallende beursresultaten. Wat het laatste betreft, verwacht VGZ de komende jaren een verbetering doordat vorig jaar de effectenportefeuille in beheer is gegeven bij Goldmann Sachs.
Het particuliere en aanvullende bedrijf van VGZ had vorig jaar een een brutopremie-inkomen van e 646,1 (500,9) mln. Het totaal aan verdiende premies eigen rekening en bijdragen voor pooling (van standaardpakketpolissen) bedroeg e 736,0 (567,6) mln. Met schades eigen rekening was een bedrag gemoeid van e 716,2 (562,6) mln. De totale bedrijfskosten – waarvan e13,1 (11,2) mln voor acquisitiekosten – bedroegen e 63,6 (58,3) mln.
Inclusief een toegerekende opbrengst uit beleggingen van e 7,4 (8,4) mln, kwam het verzekeringstechnisch resultaat uit op e -37,3 (45,7) mln. Uit overige beleggingen en deelnemingen was er een opbrengst, minus betreffende lasten, van e 36,6 (53,1) mln. Het nettoresultaat kwam hiermee uit op e -0,7 (7,5) mln.
Het eigen vermogen van het particuliere bedrijf daalde van e 366,9 mln naar e 302,4 mln.
Ziekenfonds
Het ziekenfonds had vorig jaar een omzet van e 1,98 (1,74) mld. Hiervan had e 184,4 (146,5) mln betrekking op nominale premies. Met schades was e 1,95 (1,66) mld gemoeid en met bedrijfskosten e 80,8 (72,3) mln. Het verzekeringstechnisch resultaat kwam uit op e -42,0 (11,1) mln. Het nettoresultaat bedroeg e -44,0 (21,6) mln.
Concern
VGZ had eind vorig jaar 1,95 (1,83) miljoen verzekerden. Het ging hierbij om 1,29 (1,30) miljoen ziekenfondsverzekerden en 660.600 (533.000) particulier verzekerden. Sinds de jaarwisseling heeft het concern meer dan twee miljoen verzekerden en is daarmee de op één na grootste zorgverzekeraar van ons land. Binnenkort fuseert VGZ met ambtenarenverzekeraar IZA en heeft dan zo’n 2,7 miljoen verzekerden. VGZ wordt dan qua aantal zorgverzekerden groter dan Achmea die 2,65 miljoen zorgverzekerden heeft en daarmee jarenlang de grootste van ons land was (zie ook AM 6, pag.1). VGZ streeft naar een marktaandeel van 20%, hetgeen neerkomt op ruim drie miljoen verzekerden. “Groei is geen doel op zich”, aldus de raad van bestuur, “maar wel een middel om resultaatgericht op landelijke basis zorg in te kunnen kopen.”
Door de groei heeft VGZ fors geïnvesteerd in het aantrekken van nieuwe medewerkers. Ook dat heeft een druk gelegd op de financiële resultaten. “De investeringen zullen de komende jaren resultaat opleveren.”
De VGZ groep had vorig jaar een totaal aan premies en bijdragen van e 2,72 (2,31) mld. Aan schades werd e 2,66 (2,22) mld uitgekeerd. De bedrijfskosten bedroegen e 144,5 (130,6) mld. Het verzekeringstechnisch resultaat kwam – inclusief e 7,4 (12,1) mln aan toegerekende opbrengsten uit beleggingen – uit op e -79,3 (-34,6) mln. De overige opbrengsten uit beleggingen, minus kosten, bedroegen e 43,9 (49,3) mln, de overige baten bedroegen e 5,7 (27,4) mln. Hiermee kwam het nettoresultaat op e -44,5 (29,1) mln.
Het groepsvermogen van VGZ daalde van e 536,2 mln naar e 418,3 mln.

Reageer op dit artikel