nieuws

VGZ regelt snelle maagverkleining

Archief

Verzekerden van VGZ kunnen binnen vier maanden in België een maagverkleiningsoperatie ondergaan. In ons land is de wachttijd één tot vier jaar.

De maagverkleiningsoperaties of lapbandoperaties, die beide tot doel hebben dat mensen met extreem overgewicht minder gaan eten, laat VGZ uitvoeren in twee klinieken in Dendermonde en Mol (België). De aanmelding en selectie plus de één jaar durende nazorg verloopt via de Obesitaskliniek in Hilversum waar VGZ een contract mee heeft gesloten. De kosten, mits medisch noodzakelijk, zijn op de polissen (ziekenfonds en particulier) gedekt. Reiskosten worden niet vergoed. Verzekerden die niet geopereerd kunnen of willen worden, kunnen in aanmerking komen voor het begeleidingsprogramma van de Obesitaskliniek. VGZ vergoed in zo’n geval 90% van de kosten.

Reageer op dit artikel