nieuws

VGZ lost Achmea af als grootste zorgverzekeraar

Archief

VGZ heeft sinds de jaarwisseling ruim twee miljoen verzekerden en is nu – in de plaats van CZ – de op één na grootste zorgverzekeraar van ons land. Binnenkort fuseert VGZ met ambtenarenverzekeraar IZA en heeft dan zo’n 2,7 mln verzekerden. VGZ streeft dan Achmea voorbij die zo’n 2,650 mln verzekerden heeft en jarenlang op eenzame hoogte stond.

gemaakt van de aantallen verzekerden rond en vanaf de jaarwisseling. AM vroeg de vijf grootste zorgverzekeraars naar de stand van zaken.
Achmea die in de rangorde van grootste zorgverzekeraars al jarenlang koploper is, blijkt er 53.000 zorgverzekerden te hebben bij gekregen. Daarmee is het totale aantal verzekerden gestegen van 2,589 mln naar 2,651 mln. Het aantal ziekenfondsverzekerden daalde van 1,661 mln naar 1,648 mln. “Die stijging is lager dan het landelijk gemiddeld dat 1,4% is”, zegt Gaston Sporre, lid van de centrale directie van Achmea Zorg. “Er wordt gezegd dat de ziekenfondsverzekerden rond de jaarwisseling hebben geshopt, maar wij hebben daar weinig van gemerkt.”
Het totale aantal particulier verzekerden steeg van 937.000 naar 1,003 mln. “De aanwas is vooral bereikt in de collectieve sector. We hebben er een paar grote collectiviteiten bij: KLM, Getronics en Vopac.” De verzekerdenaantallen zijn volgens Sporre als volgt verdeeld: Zilveren Kruis 630.000 (585.000), Groene Land 160.000 (146.000), Avéro 81.000 (81.000), en FBTO 132.00 (125.000). Bij Zilveren Kruis is de verhouding collectief/individueel 55%/45% (53%/47%) bij Groene Land is dit 45%/55% (40/60).
VGZ
Bij VGZ steeg in het afgelopen jaar (stand per 1 maart) het aantal verzekerden van 1,872 mln naar 2,066 mln. De aanwas was te danken aan de particuliere sector: het aantal particulier verzekerden steeg met 196.000 van 586.413 naar 782.365 en het aantal ziekenfondsverzekerden daalde met 2.000 van 1,285 mln naar 1,283 mln. De groei is bijna geheel te danken aan collectiviteiten: in de volmachtsector steeg namelijk het aantal verzekerden van 51.444 naar maar liefst 153.002.
“Ziekenfondsverzekerden zouden rond de jaarwisseling volop hebben ‘geshopt’, maar daar hebben wij niets van gemerkt”, zegt VGZ-woordvoerder Bert Rensen. “Van de nieuwe verzekerden waren er vijfduizend afkomstig van andere ziekenfondsen. Verder vertrokken bij ons 1.900 verzekerden naar andere ziekenfondsen. Deze cijfers wijken echter niet veel af van die van andere jaren.”
VGZ omvat een aantal labels. Onder het label VGZ vallen 362.632 (348.772) particulier verzekerden en 1,076 (1,095) mln ziekenfondsverzekerden. SIZ, het vangnet voor voormalige verzekerden van ambtenarenverzekeraar IZA, heeft 82.555 (17.571) particulier verzekerden en 41.197 (37.821) ziekenfondsverzekerden. De fikse stijging bij SIZ is vooral te danken aan privatisering van overheidsinstellingen en -diensten. IZZ, het label voor medisch personeel, heeft 165.213 (152.522) particulier verzekerden en 164.083 (151.438) ziekenfondsverzekerden. Het label Loyalis, de voormalige ABP-portefeuille, omvat 4.641 (5.722) particulier verzekerden en 1.539 (1.643) ziekenfondsverzekerden. De joint-venture die VGZ vorig jaar oprichtte met Interpolis (beide dragen voor 50% het risico) heeft 14.322 (10.382) particuliere verzekerden en 394 (0) ziekenfondsverzekerden.
Binnenkort gaat VGZ fuseren met ambtenarenverzekeraar IZA, die zo’n 650.000 verzekerden heeft. Daarmee komt het aantal verzekerden op 2,716 mln. Achmea die al jarenlang de grootste zorgverzekeraar van ons land is, wordt dan voorbij gestreefd. Het is de bedoeling dat de fusie in april plaatsvindt.
CZ
Zorgverzekeraar CZ die vorig jaar op de tweede plaats stond, kreeg er het afgelopen jaar 72.193 verzekerden bij. “Uit de enorme groei leiden wij af, dat verzekerden steeds scherper letten op prijs-kwaliteitverhouding en op service”, zegt woordvoerder Dirk-Jan Westerwoudt. De nominale ziekenfondspremie is bijvoorbeeld e 27,80 hetgeen lager is dan bij de meeste andere verzekeraars (VGZ rekent bijvoorbeeld e 29,90 en de Achmea-labels e 28,90 tot e 29,50). Ondanks de fikse groei staat CZ nu, vanwege de nog grotere groei bij VGZ, op de derde plaats.
Het aantal verzekerden steeg bij CZ van 1,885 mln naar 1,957 mln. Het aantal particuliere verzekerden nam met 53.899 toe van 571.350 naar 625.249. De aanwas betrof vooral de individuele sector. “Onder elke tien nieuwe particulier verzekerden zijn er acht individuele verzekerden”, zegt woordvoerder Dirk-Jan Westerwoudt. “De nieuwe individuele verzekerden zijn uitsluitend afkomstig van grotere verzekeraars.”
Het aantal ziekenfondsverzekerden steeg met 18.294 van 1,313 mln naar 1,331 mln.
Menzis en Agis
Menzis – labels Geové en Amicon – beschikt nog niet over de exacte aantallen van 2003, maar wil wel een schatting geven. Volgens deze schatting liep het totale aantal verzekerden met 15.000 terug van 1,730 mln naar 1,715 mln. De daling is te wijten aan de ziekenfondssector. Het aantal particuliere verzekerden bleef ongeveer 385.000.
Bij Agis daalde het totale aantal verzekerden met 53.000 van 1,812 mln naar 1,759 mln. In de particuliere sector daalde het aantal verzekerden met 13.000. De daling is volgens Agis veroorzaakt door het afstoten van een aantal onrendabele collectiviteiten. Agis heeft verder in de particuliere sector nog een contract met de politiebond DGVP met 140.000 (140.000) verzekerden.
In de ziekenfondsector daalde het aantal verzekerden met 40.000 van 1,550 mln naar 1,510 mln. Wat het ‘shopgedrag’ betreft: Agis kreeg er 40.000 verzekerden van andere ziekenfondsen bij en verloor 25.000 verzekerden aan andere ziekenfondsen. Volgens Agis waren er 55.000 loongrensoverschrijders.
Vijf grootste zorgverzekeraars samen ruim 10 mln verzekerden 2003 2002 Achmea 2,651 2,598 VGZ 2,066 1,872 (na fusie met IZA: 2,716) CZ 1,957 1,885 Agis 1,759 1,812 Menzis 1,715 1,730 totaal 10,148 9.897 (verzekerden in miljoenen)

Reageer op dit artikel