nieuws

VGZ-IZA en Trias zijn op weg naar een fusie

Archief

De zorgverzekeraars VGZ-IZA en Trias hebben een eerste stap gezet op weg naar een fusie. De intentieverklaring is al getekend.

In juli maakten beide verzekeraars bekend dat zij zochten naar een vorm van samenwerking en daarbij een fusie niet uitsloten. Inmiddels is de intentieverklaring voor een fusie getekend. Het is de bedoeling dat de drie labels VGZ, IZA en Trias blijven bestaan. Of de nieuwe groep een nieuwe naam zal krijgen, en welke dat zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. De fusie zal in twee stappen worden genomen. Eind van het jaar zal Trias Aanvullende Verzekeringen, dat zowel de aanvullende polissen als de particuliere hoofdverzekeringen omvat, fuseren met de VGZ-IZA Groep. Bij de invoering van de basisverzekering – dus naar verwacht begin 2006 – zal Trias Ziekenfonds aan de groep worden toegevoegd. Trias trekt niet bij VGZ in Nijmegen in, maar blijft gevestigd in Gorinchem. Het fusietraject heeft vooralsnog geen gevolgen voor de circa 3.000 medewerkers.
Drie miljoen verzekerden
De nieuwe combinatie zal ruim 3 miljoen verzekerden omvatten en een marktaandeel hebben van bijna 20%. VGZ-IZA heeft 2,7 miljoen verzekerden en is daarmee de grootste zorgverzekeraar in ons land. Trias heeft zo’n 350.000 verzekerden, onder wie 25.000 particuliere verzekerden. Dit verzekerdenaantal is in het kader van de nieuwe zorgverzekering tamelijk klein, hetgeen voor Trias aanleiding was om een partner te zoeken. Beide verzekeraars zijn van huis uit ziekenfonds en hun oorspronkelijke werkgebieden liggen tegen elkaar aan. VGZ-IZA werkt van oudsher vooral in Limburg en Noord-Brabant en Trias bestrijkt een gebied rondom de vestigingsplaats Gorinchem. Trias werkt voor inkomensverzekeringen samen met De Goudse. Volgens Trias blijft dat ook na de fusie zo. Tot eind vorig jaar had Trias de particuliere hoofdverzekeringen herverzekerd bij De Goudse. Sinds begin dit jaar is VGZ-IZA de herverzekeraar. Volgens Trias stond op dat moment nog niet vast dat Trias, die toen al op zoek was naar een samenwerkingspartner, in zee zou gaan met VGZ-IZA.
Het particuliere bedrijf van Trias had in 2003 een premie-inkomen van e 49,6 mln en een nettoresultaat van e 4,9 mln. Bij het ziekenfonds bedroeg het inkomen e 532 mln en het nettoresultaat e 1,5 mln. VGZ-IZA had een inkomen van e 3,1 mld en een nettoresultaat van e 11 mln.

Reageer op dit artikel